El clima

Catalunya presenta una gran diversitat climàtica degut a la varietat geogràfica del seu territori. Tenint en compte la seva petita extensió les altituds van des del 0 m. arran de mar fins els 3.000 m. als Pirineus. Això provoca que les temperatures mitjanes vagin dels 17º als 0º C., i les precipitacions mitjanes dels 400 als 1.200 mm. 
Catalunya es troba dins la zona temperada de l'hemisferi nord i en la zona d'influència del mar mediterrani, per tant el clima que ens correspon és el clima mediterrani però amb variacions segons l'alçada i la proximitat al mar. Tot i aquesta diversitat podem trobar característiques comuns atenent el règim de temperatures i el de pluges.
Així podem parlar dels següents climes:

 Clima mediterrani litoral. A la zona més propera a la costa. Amb temperatures suaus a l'hivern i poc caloroses a l'estiu per l'efecte suavitzador del mar. Hi plou poc però les pluges es concentren a la primavera i tardor.

 Clima mediterrani continental o d'interior. A la zona de la Depressió Central.  Les temperatures són força contrastades, per la llunyania del mar, fredes a l'hivern i molt caloroses a l'estiu. Les pluges són escasses però més abundants a la part est (Bages, Osona) que a l'oest (Urgell, Segrià) on hi plou poc tot l'any i a l'estiu s'hi formen boires persistents.

 Clima mediterrani de muntanya. A la zona dels Pirineus i serralada Transversal. Les temperatures són força fredes a l'hivern i fresques a l'estiu. Plou força tot l'any però especialment a la primavera i tardor. A l'hivern hi sol nevar. Aquestes característiques s'amplien o disminueixen en funció de l'alçada.

 Clima atlàntic. A la zona de la Val d'Aran. Les temperatures són fredes a l'hivern i fresques a l'estiu. Les precipitacions abundants tot l'any.
Comments