Programa Salut i Escola (PSiE).

Es tracta d’un programa impulsat pel Departament d’Educació i pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació a tot el territori català, i que té per objectiu millorar la salut dels nois i noies de 3r i 4t d’Educació Secundària Obligatòria, a través d’accions individuals i col·lectives de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció als problemes de salut relacionats preferentment amb: 

· La salut mental 
· La salut afectivo-sexual 
· El consum de drogues, alcohol i tabac, i 
· Els trastorns relacionats amb l’alimentació. 

Les activitats les desenvolupa una professional d’infermeria de l’equip d’atenció primària de salut del municipi, dins del mateix centre educatiu, un dia a la setmana i per espai d’unes hores. 

- En l’àmbit d’una consulta individualitzada i a petició dels propis joves, s’atenen 
les sol·licituds amb la finalitat de detectar problemes de salut i poder intervenir el més aviat possible, dins d’un marc de privacitat i confidencialitat. 

- A nivell col·lectiu i conjuntament amb els docents del Centre, es promouen activitats educatives que incideixen en fomentar actituds i hàbits saludables, així com prevenir estils de vida que poden afectar negativament la salut. 

Al tractar-se d’una activitat de salut comunitària de l’àrea bàsica de salut, la resta dels professionals de l’equip d’atenció primària contribueixen donant el suport necessari a les activitats del Programa, en coordinació amb els serveis educatius, de salut i comunitaris de la comarca i del propi centre educatiu. 

Si tens algun dubte referent a salut, un professional de sanitat pot ajudar-te.

De manera totalment anònima. Aprofita-ho!

file.php (200×272)


CONSULTA OBERTA DE SALUT*


Horari:  8.10 – 9.10
Tots els dimecres 

Lloc: Departament de llengües

email consulta:   mbruch.cc.ics@gencat.cat


Pots demanar hora a consergeria...si no vols donar el teu nom, pots fer-ho amb un pseudònim.

*Aquest programa està orientat a alumnes a partir de 13 anys