CURS 2013-2014

2n PREMI ARGO DE L'ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS

L'Anna Escrigas de segon de Batxillerat ha rebut de la Universitat Autònoma de Barcelona el segon premi de treballs de recerca en l'àmbit de les ciències socials per el seu treball : English something more than a language: Introducing second language acquisition. Un estudi sobre l'ensenyament de l'anglès a les escoles que ha estat seleccionat d'entre 90 treballs  presentats per estudiants d'arreu de Catalunya. 

La memòria, redactada íntegrament en anglès, plasmava els resultats de la recerca feta durant el curs 2013-2014 a diverses escoles del Lluçanès per observar i aprofundir sobre les diverses maneres que es pot plantejar l'aprenentatge d'una segona llengua.  
 
La Universitat Autònoma a través del seu programa Argó no només premi sinó que també recolza als instituts en la tutorització de treballs de recerca. Aquest curs 2013-2014, l'institut compta amb l'assessorament d'aquesta universitat en vuit treballs de diversos àmbits. Amb aquest ajut els estudiants compten amb un guiatge que els ajuda en la part de documentació i en alguns casos també en la part experimental.