Documents de Centre: PEC

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

L’Institut Castell del Quer és un centre educatiu que té com a finalitat la formació integral de les persones, tot desenvolupant les seves capacitats intel·lectuals, potenciant la igualtat d’oportunitats i transmetent uns valors que els acompanyin al llarg de la vida. Per aconseguir aquesta formació, és necessària la col·laboració de tota la comunitat educativa i de les institucions.
Així doncs, aquest Projecte Educatiu de Centre (PEC), que planifica a grans trets les línies d’actuació, pretén ser obert a tots els membres de la comunitat educativa, a partir de suggeriments i aportacions personals. A més, estableix el
compromís de l’Institut amb els alumnes, les famílies i la societat, a través d’una gestió transparent i democràtica.
La necessitat de seguiment i avaluació de les actuacions relacionades amb el projecte, ens ha de portar a la reflexió sobre tot el que fem, com ho fem i a plantejar-nos propostes de millora.

En l'arxiu adjunt hi ha tot el document.
Ċ
Institut Castell de Quer,
29 de maig 2018, 1:21