BIBLIOTECA.EDU

La nostra biblioteca escolar està portant a terme el projecte “Biblioteca: un univers en miniatura”, el qual pretén impulsar el servei adequant l’espai, millorant els recursos i materials.D’altra banda, també vol potenciar la formació d’usuaris i la dinamització de la lectura i d’altres activitats relacionades.

Des del curs 2009 – 2010 el nostre centre, Institut Castell del Quer, es troba formant part del programa d’innovació de la biblioteca escolar "puntedu" el qual té com a objectiu potenciar la biblioteca com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d'informació en diferents tipus de suport a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector.

En aquests moments la nostra biblioteca disposa de dos espais; l’espai de lectura i treball i l’espai multimèdia, el qual està dotat de 4 ordinadors de consulta, 1 televisió per visualitzar DVD individualment i 1 radiocasset per fer audicions de lectures de llengua estrangera.

Consulta de llibres i servei de préstec