Documents de centre: NOFC

Les Normes d'Organització i Funcionament de  Centre

Les Normes d’Organització i Funcionament recullen els aspectes relatius al funcionament de l’INS Castell del Quer en allò que no està previst en la legislació i normativa de rang superior.
Aquestes NOFC són participatives, flexibles i revisables atès que s’han d’ajustar a una realitat que és canviant. En la seva revisió hi participa el claustre de professors.
La casuística que es doni i no sigui prevista en les NOFC serà resolta per l’Equip Directiu del centre, després d’escoltar les parts afectades o implicades i, si s’escau, s’incorporaran en el text.


En l'arxiu adjunt hi ha tot el document.
Ċ
MARTA VILARDELL PANICOT,
6 d’oct. 2020, 4:52