BENVINGUDA

El curs 2013-2014  va començar amb normalitat el
 dia 13 de setembre en el marc horari intensiu de 8.10 a 14.45, repetint l'experiència d'aplicar la jornada intensiva. Enguany, l'institut Castell del Quer té matriculats 271 alumnes repartits en dues línies d'ESO i una de Batxillerat, a més de dos cursos del cicle de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i xarxes i disposa de  29 professors i professores per realitzar la tasca docent, una vetlladora, una administrativa i dues conserges. 

Els alumnes de primer d'ESO van fer tot el dia d'acollida a la sala polivalent amb activitats de presentació del centre i de dinàmica inicial de grup per tal d'anar-se coneixent ja que l'institut reuneix alumnat provinent de les diverses escoles del Lluçanès. Els altres cursos d'ESO i Batxillerat també van tenir sessions d'acollida però no de tot el dia, així es van anar iniciant les classes a mesura que les explicacions de les tutores i tutors sobre com aniria el proper curs s'anaven acabant. 
L'alumnat del cicle d'informàtica va esperar a iniciar el curs el dilluns 16 de setembre ja que els divendres és el dia que es reserva per a les pràctiques en empreses.  
El curs 2013-2014  comença amb algunes novestats
NOVETATS A NIVELL D'INSTAL·LACIONS ...   
S'han fet algunes reformes al pati per tal de millorar l'accessibilitat, l'estètica i la seguretat. Les millores han consistit en extreure totes les pedres i cobrir l'espai que no està pavimentat amb sorra vermella. S'ha construït l'últim graó de l'escala lateral, s'han arreglat els bancs i s'han posat més papereres.
També s'ha adequat una aula més de l'institut amb xarxa wifi, ordinador i canó, s'ha repintant la barana de les escales interiors, i posat un passamà a l'escala exterior d'accés a la porta principal. I s'ha instal·lat una alarma al mòdul prefabricat.