ESO‎ > ‎

INFORMACIÓ GENERAL 2n ESO

CURRÍCULUM  

2n ESO inici de curs 2020


En el curs de segon d' ESO l'alumnat cursa matèries que són una continuació del camí que va començar el curs passat. Tot i així, a diferència del curs passat, l’alumnat no cursarà la matèria de Música, sinó de Visual i Plàstica. Enguany la possibilitat de fer 3 grups enlloc de 2 ha permès reduir la ràtio de manera que no es realitzaran desdoblaments. 

El currículum comú de segon es complementa amb dues matèries que tenen una dotació horària de dues hores al quadrimestre i que l'alumnat pot escollir segons la seva preferència. En aquest quadrimestre les optatives són:


 Francès Aquesta matèria optativa va adreçada als alumnes que vulguin fer una segona llengua estrangera. 

Emprenedoria (revista)L’emprenedoria suposa el desenvolupament de tot un seguit de capacitats: des de la iniciativa i la presa de decisions fins a la creativitat i la reflexió aplicats a la creació i justificació d’una activitat que, encara que bàsica, pot ser la llavor d’altres projectes futurs. En aquest sentit, aquesta matèria contribueix a l’assoliment de competències bàsiques, com l’autonomia i iniciativa personal i la competència d’aprendre a aprendre, ja que es treballen capacitats que tenen a veure amb el lideratge, l’assumpció de responsabilitats, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions, però també d’aprendre de les errades i d’assumir riscos, i ser capaç de continuar aprenent de manera més eficaç i autònoma.

Creativitat audiovidual 
 Cultura clàssica En aquesta optativa es farà una aproximació general a la cultura greco-llatina, de manera que es podran tractar temes que van des de la mitologia a la història, de la ciència a la literatura, de la religió a la filosofia, ... bo i posant sempre èmfasi en els interessos de l’alumnat.Completarà l'horari lectiu una hora setmanal  de tutoria que pretén ser un temps per a realitzar les activitats relacionades amb l'organització del centre i amb l'educació transversal dels alumnes. Posteriorment, s'explica els eixos de  l'acció tutorial que es desenvoluparà durant aquesta hora a la setmana. 

Atès que els cursos anteriors es va valorar molt positivament el foment de la lectura en el marc del pla lector, l'alumnat de 2n d' ESO, com els altres grups d' ESO, dedica els primers 30 minuts de cada matí a la lectura, a fi de millorar la competència lingüística entre altres aspectes que es desglossen en aquest pla.

EQUIP DOCENT 
El conjunt de matèries descrites en l'apartat anterior són impartides per un grup de professors que anomenem equip docent. Enguany l'equip docent de primer d'ESO estarà format per:

 MATÈRIES GRUP A GRUP B GRUP C
 Tutoria de classeGuillem Pladelasala Toni Xifré Mònica Zanón
 Llengua catalana  Toni Xifré Toni Xifré Toni Xifré
 Llengua castellana Toni Xifré Toni Xifré Mònica Zanón
 Llengua anglesa Cristina Puigdollers Montse Pintó Cristina Puigdollers
 Matemàtiques Carme Vall Roser Carrera Carme Vall 
 Ciències Socials Arcadi Vilà Miquel Martí Arcadi Vilà
 Ciències de la Naturalesa Roser MuntadasRoser Muntadas Roser Muntadas
 Tecnologia Roser MuntadasRoser Muntadas  Roser Muntadas
 Visual i Plàstica Laura Garcia  Laura Garcia Laura Garcia
 Educació física Guillem PladelasalaGuillem Pladelasala Guillem Pladelasala
 Religió i Cultura i valors ètics  Miquel Martí Miquel MartíNatàlia Amaro


HORARIS 
El marc horari per tots el cursos que s'imparteixen a  l'institut Castell del Quer és de 8.10 a 14.45. Cada grup classe però té en aquestes hores una distribució diferent de les matèries. 
Per veure l'horari específic de 2n ESO A fes clic aquí 
Per veure l'horari específic de 2n ESO B fes clic aquí 
Per veure l'horari específic de 2n ESO C fes clic aquí 

CALENDARI D’AVALUACIONS 

1 avaluació: del 14 de setembre al 4 de desembre de 2020

2 avaluació: del 9 de desembre de 2020 al 19 de març de 2021

3 avaluació: del 22 de març a 10 de juny del 2021

Treball de síntesi: del 11 al 17 de juny del 2021

CALENDARI DE FESTES 

Dies de lliures disposició 

30 d’octubre (divendres) 

7 de desembre (dilluns) 

15 de febrer (dilluns) 

3 de maig (dilluns) 

Festivitat de Nadal 22 de desembre al 7 de gener. Hi ha hagut demanda per part dels directors de passar la festivitat de Nadal del 23 desembre al 8 de gener. 

Setmana Santa 29 de març al 5 d’abril 

Festa Local 22 de gener (divendres)


ACCIÓ TUTORIAL 
L'equip que desenvoluparà l'acció tutorial en aquest nivell és:
 
COORDINADOR: Guillem Pladelasala
TUT
ORA DE CLASSE GRUP A:  Guillem Pladelasala
TUTORA DE CLASSE GRUP B:  Toni Xifré
TUTORA DE CLASSE GRUP C:  Mònica Zanón
TUTORIES INDIVIDUALS:(per entrevistar-vos amb els tutors concerteu prèviament hora): 
    Guillem Pladelasala     gpladelasala@castelldelquer.cat
    Toni Xifré                    txifre@castelldelquer.cat
    Mònica Zanón              mzanon@@castelldelquer.cat 
    Roser Muntadas            rmuntadas@castelldelquer.cat
    Laura Garcia                lgarcia@castelldelquer.cat
    Carme Vall
                   cvall
@castelldelquer.cat       
    Miquel Martí                 mmarti
@castelldelquer.cat
 

En el cas que les famílies desitgin una entrevista amb les tutores individuals es pot demanar hora telefònicament o bé  posar en contacte mitjançant l'agenda de l'alumne/a o el correu electrònic del tutor individual 
      
  

REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES 21 de setembre del 2020
          
                  


DELEGATS DE CLASSE 
Aquest curs també escollirem els delegats i sots delegats. Us informarem de seguida que ho els haguem escollits.

SORTIDES I ACTIVITATS  La situació actual de pandèmia no ens  permet confirmar cap activitat ni sortida, de moment.