ESO‎ > ‎

INFORMACIÓ GENERAL 2n ESO

CURRÍCULUM  En el curs de segon d' ESO l'alumnat cursa matèries que són una continuació del camí que va començar el curs passat. Tot i així, a diferència del curs passat, l’alumnat no cursarà la matèria de Música, sinó de Visual i Plàstica. Una hora a la setmana es desdoblen les següents matèries: Tecnologia (per poder treballar activitats més pràctiques a l’aula taller), Ciències Naturals (també per poder realitzar activitats més pràctiques al laboratori), Anglès (per poder treballar l’habilitat oral), Visual i Plàstica. 

El currículum comú de segon es complementa amb dues matèries que tene
n una dotació horària de dues hores al quadrimestre i que l'alumnat pot escollir segons la seva preferència. En aquest quadrimestre les optatives són:
 Francès Aquesta matèria optativa va adreçada als alumnes que vulguin fer una segona llengua estrangera. 

EmpredoriaL’emprenedoria suposa el desenvolupament de tot un seguit de capacitats: des de la iniciativa i la presa de decisions fins a la creativitat i la reflexió aplicats a la creació i justificació d’una activitat que, encara que bàsica, pot ser la llavor d’altres projectes futurs. En aquest sentit, aquesta matèria contribueix a l’assoliment de competències bàsiques, com l’autonomia i iniciativa personal i la competència d’aprendre a aprendre, ja que es treballen capacitats que tenen a veure amb el lideratge, l’assumpció de responsabilitats, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions, però també d’aprendre de les errades i d’assumir riscos, i ser capaç de continuar aprenent de manera més eficaç i autònoma.

Món NaturalL’objectiu d’aquesta matèria optativa és facilitar la comprensió del món natural, treballant els conceptes, procediments i les habilitats bàsiques que permetin a l’alumnat aprofundir en l’estudi dels sistemes naturals, realitzant murals, models retallables, i fitxes de treball de diversos temes de Biologia i Geologia, portant a terme diverses activitats d’observació, interpretació i recerques científiques senzilles.
 Cultura clàssica En aquesta optativa es farà una aproximació general a la cultura greco-llatina, de manera que es podran tractar temes que van des de la mitologia a la història, de la ciència a la literatura, de la religió a la filosofia, ... bo i posant sempre èmfasi en els interessos de l’alumnat.
Camins escolars segurs Els camins escolars són itineraris segurs mitjançant la senyalització de les principals rutes d’accés als centres escolars perquè els infants i joves, de manera autònoma i segura, facin a peu o en bicicleta el camí d’anada i tornada de casa a l’institut, però sobretot fomenten els valors del respecte, la responsabilitat i la bona convivència entre tota la comunitat educativa i els barris. L’objectiu de l’optativa és crear un camí escolar segur.
Completarà l'horari lectiu una hora setmanal  de tutoria que pretén ser un temps per a realitzar les activitats relacionades amb l'organització del centre i amb l'educació transversal dels alumnes. Posteriorment, s'explica els eixos de  l'acció tutorial que es desenvoluparà durant aquesta hora a la setmana. 

Atès que els cursos anteriors es va valorar molt positivament el foment de la lectura en el marc del pla lector, l'alumnat de 2n d' ESO, com els altres grups d' ESO, dedica els primers 30 minuts de cada matí a la lectura, a fi de millorar la competència lingüística entre altres aspectes que es desglossen en aquest pla. La resta d'hores s'organitza en classes de 55 minuts. 

Un altres dels projectes que es duran a terme a 2n d'ESO és el Projecte Titella. Aquesta proposta, nova d'enguany, és impulsada per l'Àrea de Visual i plàstica, tecnologia i llengua castellana i pretén treballar desenvolupar diverses competències dels alumnes per aconseguir representar un teatre de titelles i d’ombres xines a les escoles de primària de procedència.

El tercer projecte que s'ha  programat per aquest curs és el Projecte Còmic que coordinen les àrees de llengua castellana i Visual i plàstica per a  convertir una història del ’’conde de Lucanor’’
en un còmic. i elaborar un treball sobre literatura medieval i el llenguatge del còmic.


EQUIP DOCENT 
El conjunt de matèries descrites en l'apartat anterior són impartides per un grup de professors que anomenem equip docent. Enguany l'equip docent de primer d'ESO estarà format per:

 MATÈRIES GRUP A GRUP B GRUP C GRUP D*
 Tutoria de classe Natàlia Amaro Quim Chaves  Susana Ortega 
 Llengua catalana  Maribel Giró Maribel Giró  Maribel Giró Eli Plana
 Llengua castellana Sergio Sergio Sergio Ester Ibañez
 Llengua anglesa Dolors Pujols Dolors Pujols Dolors Pujols Natàlia Amaro
 Matemàtiques Quim Chaves Quim Chaves Quim Chaves   Ferram Ferrero
 Ciències Socials Marc Pons Arcadi Vilà Marc Pons  
 Ciències de la Naturalesa Teresa Cabanas Teresa Cabanas Teresa Cabanas 
 Tecnologia Susana Ortega Susana Ortega  Susana Ortega 
 Visual i Plàstica Laura García Laura García  Laura García 
 Educació física  Esther López Esther López Esther  López 
 Religió i Cultura i valors ètics  Natàlia Amaro Natàlia  AmaroNatàlia Amaro 
*Grup C és un grup reduït d'atenció a la diversitat

HORARIS 
El marc horari per tots el cursos que s'imparteixen a  l'institut Castell del Quer és de 8.10 a 14.45. Cada grup classe però té en aquestes hores una distribució diferent de les matèries. 
Per veure l'horari específic de 2n ESO A fes clic aquí 
Per veure l'horari específic de 2n ESO B fes clic aquí
Per veure l'horari específic de 2n ESO C fes clic aquí
Per veure Lhorari específic de 2n ESO D fes clic  aquí 

ACCIÓ TUTORIAL 
L'equip que desenvoluparà l'acció tutorial en aquest nivell és:
 
COORDINADOR: Quim Chaves
TUT
ORA DE CLASSE GRUP A:  Natàlia Amaro
TUTORA DE CLASSE GRUP B:  Quim Chaves
TUTORA DE CLASSE GRUP C: Susana Ortega
TUTORIES INDIVIDUALS:(per entrevistar-vos amb els tutors concerteu prèviament hora): 
                  T
eresa Cabanas   tcabanas
@castelldelquer.cat    Atenció als pares: dimecres 9:35-10:30
                  Quim Chaves       qchaves
@castelldelquer.cat      Atenció als pares: 
 dimarts  9:35-10:30
                  Sergio Jodar        sjodar@castelldelquer.cat        Atenció als pares:   
                 
 Esther López       elopez@castelldelquer.cat        Atenció als pares: dimecres 12:55-13:50
                  Susana Ortega     sortega@castelldelquer.cat       Atenció als pares:   

(En breu actualitzarem aquest apartat)

En aquesta pàgina s'anirà publicant informació sobre les activitats que es desenvoluparan en el marc de l'acció tutorial. De moment us adjuntem les dates de les activitats programades. 

A més d'aquestes activitats, algunes de les sessions es destinaran a l'organització del grup, l'elecció de delegats, la revisió d'aspectes del Reglament de centre, la preparació d'activitats lúdico-culturals com el festival de Nadal i la diada de Sant Jordi; la valoració de les sortides i activitats, dels resultats acadèmics generals del grup i individuals de cada alumne/a, el disseny de propostes de millora, etc.  

A banda d'aquestes activitats, per a poder acompanyar d'una manera més propera a tot l'alumnat del centre s'assigna a tots els professors del centre un petit nombre d'alumnes per poder-ne fer un seguiment proper i establir una relació sovintejada amb la família. En el quadre de l'inici d'aquest apartat "Acció Tutorial" es detallen els tutors individuals assignats a aquest nivell i les seves hores d'atenció .

DELEGATS DE CLASSE(En breu actualitzarem aquest apartat)
Aquest curs també escollirem els delegats i sots delegats i també un corresponsal per anar actualitzant la pàgina web amb sortides i activitats de l'aula. Us informarem de seguida que ho els haguem escollits.

ACCIÓ TUTORIAL (En breu actualitzarem aquest apartat)


SORTIDES CURRICULARS I DE TUTORIA
Els departaments didàctics han programat algunes sortides didàctiques per reforçar l'ensenyament dels continguts de les matèries que es fa a les aules. Les sortides es detallen en el següent quadre i a mesura que es van realitzat es publica un resum i fotografies de la sortida. Per visualitzar aquesta informació cal fer clic sobre el nom de la sortida.

Sortides  LLOC DATA
Museu de la ciència i la tècnica    
Terrassa2 de novembre de 2018
Monestir de Ripoll o Sant Pere de Casserres i Museu Episcopal 
  Ripoll/Vic 2n trimestre
Estada al  Campus Cerdanya (Treball de síntesi) 
  Puigcerdà 14,15 i 16 de juny
        Deixalleria i depuradora       Prats de Lluçanès  


Al centre es desenvolupen algunes activitats que en participa tot l'institut amb l'objectiu d'establir contacte entre els diferents cursos i cohesionar l'alumnat o donar ressò algunes diades commemoratives . 
 Activitats  Objectiu  DATA
Petita representació teatral/musical a la polivalent segons un eix establert  Fomentar la creativitat, la participació i cohesió de tot el grup classe. Habilitats d'iniciativa, de treball en grup, de lideratge,...  Festa de Nadal   
21 de desembre  2018
Xerrada sobre una iniciativa solidària       Difondre les activitats de solidaritat que es duen a terme en el nostre entorn i reflexionar sobre la necessitat de jugar un paper actiu en la millora de la societat Dia de la pau 
30 de gener de 2019
Certamen literari i de fotografia 
Tallers o xerrades relacionats amb l'art i la cultura  
Promoure la creativitat, l'interès per les activitats culturals i artístiques i engrescar l'alumnat a escriure prosa o poesia.  23 d'abril de 2019
 Activitat final de curs a determinar