ESO‎ > ‎

INFORMACIÓ GENERAL 1R ESO

CURRÍCULUM 

És el curs que dóna inici a l’Ensenyament Secundari Obligatori. A nivell curricular moltes de les matèries que cursa l'alumnat en aquest curs són continuació del cicle superior de l'etapa d'educació primària. Tanmateix, el canvi substancial és que cada una d'elles és impartida per un professor/a que és especialista en la matèria i això fa que l'alumnat s'hagi d'acostumar a diverses metodologies, maneres de fer i canvis constants.
En aquest primer curs, les matèries català, castellà, matemàtiques, ciències socials i naturals tenen una dotació horària de tres hores setmanals. L'anglès disposa de tres hores, però una d'elles es fa desdoblada reduint el nombre d'alumnes que hi ha a l'aula de manera que així es pot fer una treball més personalitzat i incidir sobretot en la competència lingüística oral. També les ciències naturals, la tecnologia, la música i la visual i plàstica disposen d'una hora de desdoblament que es destina a les pràctiques de laboratori i al treball a l'aula taller. La Religió o Cultura i valors ètics que s'ofereix coma alternativa a la religió. L'Educació Física es cursa dues hores seguides a la setmana .

En el currículum optatiu s'ofereix en el primer quadrimestre una única matèria anomenada competències bàsiques, pensada perquè els i les alumnes disposin d’eines que els ajudin a progressar millor en l’aprenentatge. En el segon, es podrà escollir entre francès i competències bàsiques en lector-escriptura.

A banda, a primer d'ESO es desenvolupa el programa intensiu de millora (PIM), mitjançant el qual els/les alumnes que tenen més dificultats d’aprenentatge augmenten les hores que cursen de les matèries instrumentals (català, castellà i matemàtiques) per tal d’evitar que s’endarrereixin en els aprenentatges de les diferents matèries i millorin les seves possibilitats d’èxit educatiu en cursos posteriors.
Com en els anys anteriors es desenvolupa una estratègia per a millorar la comprensió i agilitat lectora, es tracta d'un programa on es dediquen els primer 30 minuts de cada matí a la lectura. Per més informació sobre el Pla lector feu clic aquí.


EQUIP DOCENT 
 MATÈRIES GRUP A GRUP B GRUP C
 Tutoria de classe Dolors Pujols Alba Bach
 
 Llengua catalana  Maribel Giró  Maribel Giró Ester Ibañez
 Llengua castellana Toni Xifré Toni Xifré
 Llengua anglesa Dolors Pujols Dolors Pujols Xavier Vall    
 Matemàtiques Carme Vall Carme Vall  Judit Boix 
 Ciències Socials Ricard Torres Ricard Torres
 
 Ciències Naturals  Teresa Cabanas Teresa Cabanas
 
 Tecnologia Roser Muntadas Roser Muntadas
 
 Música Alba Bach Alba Bach
 
 Educació física Guillem Pladelasala Guillem Pladelasala
 
 Visual i Plàstica Laura García Laura García
 
 Cultura i valors ètics (matèria alternativa
 a la religió)
 Natàlia Amaro Xavier Vall
 
Tècniques d'estudis Judit Boix Núria Rovira

*Grup D és un grup reduït d'atenció a la diversitat

HORARIS  
El marc horari per tots el cursos que s'imparteixen a  l'institut Castell del Quer és de 8.10 a 14.45. Cada grup classe però té en aquestes hores una distribució diferent de les matèries. 
Per veure l'horari específic de 1r ESO A fes clic aquí 
Per veure l'horari específic de 1r ESO B fes clic aquí 
Per veure l'horari específic de 1r ESO C fes clic aquí  

CALENDARI D’AVALUACIONS 

Preavaluació :

1 avaluació: del 12 de setembre al 5 de desembre de 2018

2 avaluació: del 10 de desembre de 2018 al 22 de març de 2019

3 avaluació: del 25 de març a 14 de juny del 2019


ACCIÓ TUTORIAL (properament actualitzarem aquest apartat)

L'equip que desenvoluparà l'acció tutorial en aquest nivell és:

COORDINADORA :
Dolors Pujols 
TUTORA DE CLASSE GRUP A:
 Dolors Pujols
TUTOR DE CLASSE GRUP B:  Alba Bach
TUTORIES INDIVIDUALS:(per entrevistar-vos amb els tutors concerteu prèviament hora)
        M. Alba Bach       abach@castelldelquer.cat          Atenció als pares: dimarts 11:45-12:40
         Maribel Giró        mgiro@castelldelquer.cat          Atenció als pares: divendres 10:50-12:45
        Dolors Pujols        dpujols@castelldelquer.cat          Atenció als pares: divendres 12:55-13:50
         Ricard Torres      rtorres@castelldelquer.cat         Atenció als pares:  divendres 9:35-10:30
        Toni Xifré            axifre@castelldelquer.cat           Atenció als pares:  dimecres 11:45-12:40
        

DELEGATS DE CLASSE
Aquest curs també escollirem els delegats i sots delegats. Us informarem de seguida que ho els haguem escollits.

SORTIDES I ACTIVITATS 
Els departaments didàctics han programat algunes sortides didàctiques per reforçar l'ensenyament dels continguts de les matèries que es fa a les aules. Les sortides es detallen en el següent quadre i a mesura que es van realitzat es publica un resum i fotografies de la sortida. Per visualitzar aquesta informació cal fer clic sobre el nom de la sortida.  


Sortides  LLOC DATA
  Taller d'astronomia     
 Centre d'astronomia de Sabadell    
12 de novembre de 2018    
  Esquí de fons      28 de gener de 2019
  Museu Egipci i CRAM
 Barcelona
  26 de febrer de 2019
  Fageda i volcans de la Garrotxa 
 Garrotxa  
 30 d'abril de 2019
  Ciutat grega i romana d'Emporion          Empúries (pendent de confirmar)

Al centre es desenvolupen algunes activitats que en participa tot l'institut amb l'objectiu d'establir contacte entre els diferents cursos i cohesionar l'alumnat o donar ressò algunes diades commemoratives . 
 Activitats  Objectiu  DATA
Petita representació teatral/musical a la polivalent segons un eix establert  Fomentar la creativitat, la participació i cohesió de tot el grup classe. Habilitats d'iniciativa, de treball en grup, de lideratge,...  Festa de Nadal   
21 de desembre  2018
Xerrada sobre una iniciativa solidària       Difondre les activitats de solidaritat que es duen a terme en el nostre entorn i reflexionar sobre la necessitat de jugar un paper actiu en la millora de la societat Dia de la pau
30 de gener de 2019
 
 
Certamen literari i de fotografia 
Tallers o xerrades relacionats amb l'art i la cultura  
Promoure la creativitat, l'interès per les activitats culturals i artístiques i engrescar l'alumnat a escriure prosa o poesia.  23 d'abril de 2019
 Activitat final de curs a  determinar  21 de juny  de 2019