ESO‎ > ‎

INFORMACIÓ GENERAL 3r ESO

CURRÍCULUM 
El curs de tercer d'ESO és l'inici del segon cicle d'Ensenyament Obligatori, tot i que, l'alumnat fa un canvi de cicle,  moltes de les matèries que cursa són una continuació del camí que van començar un parell d'anys abans. Enguany, el currículum es veu afectat per la nova llei LOMCE, la qual cosa ha suposat un canvi de llibres i llicències digitals i també alguns canvis de matèries respecte a tercers d'ESO anteriors. Per exemple, desapareix la matèria de Visual i Plàstica i també la d'Educació per a la ciutadania que és substituïda per ètica i educació en valors i s'imparteix una hora més de música; la matèria de ciències naturals es divideix en dues: Física i Química i Biologia, cada una d'elles de dues hores la setmana, una d'elles desdoblada per a poder fer activitats experimentals al laboratori.  

En canvi, es manté la mateixa dotació horària per a les matèries de català, castellà, socials i anglès  amb tres hores a la setmana per cada una; i també de les matemàtiques amb quatre hores setmanals. A més l'alumnat cursa dues  hores de biologia i dues de Física i química. En aquestes matèries es realitza un desdoblament setmanal alternativament  de biologia i  física i química.  La Tecnologia té una dedicació horària de dues hores a la setmana: una de teòrica i una de taller o informàtica amb el grup desdoblat. La  Música i l'Educació física es cursa a raó de dues hores setmanals;  i es  dedica una hora a les matèries de Tutoria i  Cultura i valors ètics 

A més, l'alumnat de tercer ha de cursar dues matèries quadrimestrals a escollir dins del currículum optatiu. A l'institut, per tal de garantir una millor oferta d'optatives i satisfer més els diferents interessos de l'alumnat, es comparteix la franja amb l'alumnat de segon, excepte en l’optativa de FrancèsEn aquest primer quadrimestre són:

 Francès Aquesta matèria optativa va adreçada als alumnes que vulguin fer una segona llengua estrangera.

EmpredoriaL’emprenedoria suposa el desenvolupament de tot un seguit de capacitats: des de la iniciativa i la presa de decisions fins a la creativitat i la reflexió aplicats a la creació i justificació d’una activitat que, encara que bàsica, pot ser la llavor d’altres projectes futurs. En aquest sentit, aquesta matèria contribueix a l’assoliment de competències bàsiques, com l’autonomia i iniciativa personal i la competència d’aprendre a aprendre, ja que es treballen capacitats que tenen a veure amb el lideratge, l’assumpció de responsabilitats, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions, però també d’aprendre de les errades i d’assumir riscos, i ser capaç de continuar aprenent de manera més eficaç i autònoma.

Món NaturalL’objectiu d’aquesta matèria optativa és facilitar la comprensió del món natural, treballant els conceptes, procediments i les habilitats bàsiques que permetin a l’alumnat aprofundir en l’estudi dels sistemes naturals, realitzant murals, models retallables, i fitxes de treball de diversos temes de Biologia i Geologia, portant a terme diverses activitats d’observació, interpretació i recerques científiques senzilles.
 Cultura clàssica En aquesta optativa es farà una aproximació general a la cultura greco-llatina, de manera que es podran tractar temes que van des de la mitologia a la història, de la ciència a la literatura, de la religió a la filosofia, ... bo i posant sempre èmfasi en els interessos de l’alumnat.
Camins escolars segurs Els camins escolars són itineraris segurs mitjançant la senyalització de les principals rutes d’accés als centres escolars perquè els infants i joves, de manera autònoma i segura, facin a peu o en bicicleta el camí d’anada i tornada de casa a l’institut, però sobretot fomenten els valors del respecte, la responsabilitat i la bona convivència entre tota la comunitat educativa i els barris. L’objectiu de l’optativa és crear un camí escolar segur.


A banda de totes aquestes matèries, l'horari lectiu es complementa amb 30 minuts de lectura individual que es realitza cada matí només arribar a l'institut. Aquest és un projecte que es va iniciar ara fa tres anys i que té com a finalitat millorar la competència lingüística entre altres aspectes que es desglossen en el Pla lector. Per més informació sobre el Pla lector feu clic aquíEnguany, la majoria del professorat de l'institut estem fent una formació per a poder aplicar encara millor mesures de foment de la lectura entre els joves que anirem explicant en aquest web més endavant.

Enguany, a més, en aquest nivell es durà a terme un projecte interdisciplinar que implicarà diverses àrees i tindrà el "Camino de Santiago" com a eix vertebrador. 

EQUIP DOCENT 
El conjunt de matèries descrites en l'apartat anterior són impartides per un grup de professors que anomenem equip docent. Enguany l'equip docent de tercer d'ESO estarà format per:

 MATÈRIES GRUP A GRUP B GRUP C*
 Tutoria de classeM. Isabel FernándezGuillem Pladelasala
 Llengua catalana Núria RoblesNúria Robles    Núria Robles
 Llengua castellana Lluís Forcada Lluís ForcadaBàrbara Brull
 Llengua anglesa Alba Busquet Dolors Pujols
 Matemàtiques Joaquim Chaves Joaquim ChavesEster Bascuas
Carme Vall
 Ciències Socials Marc Pons Marc Pons
 Biologia
 M. Isabel Fernández
 M. Isabel Fernández  
  Física i Química  Ferran Ferrero Ferran Ferrero  
 Tecnologia
 Roser Muntadas
 Roser Muntadas

 Música Alba Bach Alba Bach
 Educació física
 Guillem Pladelasala 
 Guillem Pladelasala 
 
 Religió i Cultura i valors ètics Natàlia Amaro Natàlia Amaro
*Grup C és un grup reduït d'atenció a la diversitat

HORARIS 
El marc horari per tots el cursos que s'imparteixen a  l'institut Castell del Quer és de 8.10 a 14.45. Cada grup classe però té en aquestes hores una distribució diferent de les matèries. 
Per veure l'horari específic de 3r ESO A fes clic aquí 
Per veure l'horari específic de 3r ESO B fes clic aquí 
Per veure l'horari específic de 3r ESO C fes clic aquí


ACCIÓ TUTORIAL  
L'equip que desenvoluparà l'acció tutorial en aquest nivell és:
 
COORDINADORA    M. Isabel Fernández
TUTORA DE CLASSE GRUP A: 
 M. Isabel Fernández
TUTORA DE CLASSE GRUP B:  Guillem Pladelasala

TUTORIES INDIVIDUALS:(per entrevistar-vos amb els tutors concerteu prèviament hora)
             M. Isabel Fernández   ifernandez@castelldelquer.cat   Atenció als pares: dijous 11:45-12:40                     Guillem Pladelasala  gpladelasala@castelldelquer.cat  Atenció als pares: dimarts 8:40-9:35
             Núria Robles         nobles@castelldelquer.cat               Atenció als pares: dimarts 12:55-13:50
             Ferran Ferrero      fferrero@castelldelquer.cat             Atenció als pares: dimarts 11:45-12:40
             Xavi Vall               xvall@castelldelquer.cat                  Atenció als pares: dimarts 10:50-11:45
             Núria Rovira        nrovira@castelldelquer.cat                Atenció als pares: dijous 12:55-13:50


El pla tutorial de 3r d’ESO, que com s'ha explicat a l'inici d'aquesta pàgina es desenvolupa durant tot l'any a raó d'una hora setmanal, es vertebra al voltant de cinc temes principals:
· Trastorns alimentaris (primer trimestre)
· Afectivitat i sexualitat (segon trimestre) 
· Relacions abusives (segon trimestre)
· Alcohol i societat (tercer trimestre)
· Orientació acadèmica i professional a fi de triar les matèries optatives de 4t d’ESO (tercer trimestre)
En aquesta pàgina s'anirà publicant informació sobre les activitats que es desenvoluparan en el marc de l'acció tutorial.De moment us adjuntem les dates de les activitats programades. 

A més, per a poder acompanyar d'una manera més propera a tot l'alumnat del centre s'assigna a tots els professors del centre un petit nombre d'alumnes per poder-ne fer un seguiment proper i establir una relació sovintejada amb la família. En el quadre de l'inici d'aquest apartat "Acció Tutorial" es detallen els tutors individuals assignats a aquest nivell i les seves hores d'atenció . 

DELEGATS DE CLASSE
Aquest curs també escollirem els delegats i sots delegats i també un corresponsal per anar actualitzant la pàgina web amb sortides i activitats de l'aula. Us informarem de seguida que ho els haguem escollits.

SORTIDES CURRICULARS I DE TUTORIA 
Els departaments didàctics han programat algunes sortides didàctiques per reforçar l'ensenyament dels continguts de les matèries que es fa a les aules. Les sortides es detallen en el següent quadre i a mesura que es van realitzat es publica un resum i fotografies de la sortida. Per visualitzar aquesta informació cal fer clic sobre el nom de la sortida.

 SORTIDA/ACTIVITAT (objectiu didàctic) LLOC DATA

 Sortida per a conèixer els esports de neu: esquí alpí i  snowboard. Proposta de l'àrea d'Eduació Física.

La Masella 

Febrer 2018

Participació en els proves cangur per fomentar l'interès i  la competència matemàtica

         
Institut    

15 de març de 2018

  Visita a la Colònia Vidal i Museu de les Mines de Cercs. Activitat dissenyada pel departament de Ciències Socials 
Puig-reig
Berga

17 d'abril 2018

   Sortida projecte interdiciplinar (CAMINO DE SANTIAGO) Per determinar 

Tercer trimeste 

Sortida del departament de Naturals per desenvolupar activitats a l'entorn de la física i la Química 
 
CosmoCaixa (Barcelona)    

  7 de juny 2018  


Al centre es desenvolupen algunes activitats que en participa tot l'institut amb l'objectiu d'establir contacte entre els diferents cursos i cohesionar l'alumnat o donar ressò algunes diades commemoratives . 
 Activitats  Objectiu  DATA
Petita representació teatral/musical a la polivalent segons un eix establert  Fomentar la creativitat, la participació i cohesió de tot el grup classe. Habilitats d'iniciativa, de treball en grup, de lideratge,...  Festa de Nadal   
22 de desembre  2017
Xerrada sobre una iniciativa solidària       Difondre les activitats de solidaritat que es duen a terme en el nostre entorn i reflexionar sobre la necessitat de jugar un paper actiu en la millora de la societat Dia de la pau 
30 de gener de 2018
Desfilada de CarnestoltesFomentar la creativitat i la participació i cohesió de tot el grup classe.
Habilitats d'iniciativa, de treball en grup, de lideratge,...   
 9 de febrer 
Certamen literari i de fotografia 
Tallers o xerrades relacionats amb l'art i la cultura  
Promoure la creativitat, l'interès per les activitats culturals i artístiques i engrescar l'alumnat a escriure prosa o poesia.  23 d'abril de 2018
 Jornada esportiva Fomentar la pràctica d'esports col·lectius.  (pendent de confirmar)
 Activitat final de curs a determinar 22 de juny de 2018