Curs 2011-2012

PREMI DEL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 
En Guillem Beltrà es va endur el quart premi que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) convoca cada any per a estimular la incorporació de l'educació en comunicació audiovisual en el currículum de les escoles i instituts. En aquesta convocatòria i categoria es van presentar 33 treballs de tot Catalunya.

El treball s'estructura en dues parts: una primera que contenia una explicació sobre les bases de la imatge estereoscòpica, la seva història i les tècniques bàsiques i una segona, en què s'aplica la teoria 3D amb una producció audiovisual sobre les fonts del Llobregat amb un guió i uns escenaris virtuals dissenyats pel mateix Guillem i una edició complicada ja que es va realitzar  adaptant el software que s'utilitza habitualment per editar pel·lícules a la tecnologia 3D.


PREMI UNNIM EN L'ÀMBIT DE LES ARTS 

El treball Instants emotius: la mirada del fotògraf i la interpretació de l'espectador de l'Anna Blanqué va ser un dels seleccionats en la 14a edició dels Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca de Batxillerat 2012. En aquesta edició es van es van premiar 32 treballs dels 199 presentats en les diverses categories, procedents de 112 centres de tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears.

En aquest cas, la recerca de l'Anna es va desenvolupar dins l'àmbit artístic. A partir de la hipòtesi plantejada en el moment inicial –les fotografies transmeten emoc
ions però no totes ho fan amb la mateixa intensitat–, la selecció de més de160 fotografies  i després de la realització de més de 40 entrevistes, l'estudi tutoritzat per la Marga Serra, professora de l'àrea de Visual i Plàstica, va permetre a l'Anna demostrar que la fotografia transmet emocions, també que no tots els gèneres ni formats són capaços d'expressar igualment els sentiments i confirmar que la publicitat es basa en imatges que comuniquen emocions. A més, el treball, en un esforç per aplicar allò que l'autora ha esbrinat en la recerca, es clou amb l’execució de dos possibles espots: el d'un producte cosmètic i una campanya institucional.