TREBALLS DE SÍNTESI I PROJECTE DE RECERCA

Aquests últims dies de curs les classes quedaran alterades per a la realització dels treballs de síntesi a primer, segon i tercer d'ESO i el projecte de recerca de quart. Així cada nivell en funció de les activitats del treball establiran una organització horària pròpia però que respectarà el marc horari que continuarà essent de 8.10 fins a 14.45 

Els treballs de síntesi són uns conjunt d'activitats d'aprenentatge, fetes en equip, que tenen una configuració interdisciplinar, i que pretenen que l'alumnat hagi de desenvolupar competències complexes de manera que permet contrastar si l'alumnat és capaç d'aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. 

A PRIMER D'ESO el tema que es treballa és el Lluçanès. Si bé el coneixement de l'entorn que tenen els alumnes dels seus pobles de residència és alt perquè a les escoles de primària s'han desenvolupat activitats de coneixement del medi natural i social, la informació que tenen dels altres pobles no és tant significatiu i això és el que pretén aquest treball de síntesi.
Si voleu més informació sobre les activitats, horaris, ... del treball "Conèixer el Lluçanès" podeu fer clic aquí 

SEGON D'ESO, el treball de síntesi, es centra en la sostenibilitat i les energies renovables. Una part de les activitats es realitzen a l'exterior del centre, concretament al Campus Cerdanya a Puigcerdà, però també es fan sortides a la depuradora i deixalleria de Prats de Lluçanès.  Si voleu més informació sobre les activitats, horaris, ... del treball "Energies renovables" podeu fer clic aquí 

TERCER D'ESO, el treball interdisciplinar es centra en el comerç just. Pretén donar a l'alumnat uns seguit d'arguments que els condueixin a repensar el seu consum i acostar-los en uns hàbits més responsables  Si voleu més informació sobre les activitats, horaris, ... del treball "Conèixer el Lluçanès" podeu fer clic  https://sites.google.com/site/femdelmonlaterradetothom/home


QUART D'ESO, la proposta no és un treball de síntesi amb activitats pautades sinó que es proposa a l'alumnat a elaborar un treball de recerca en un àmbit que sigui del seu interès i a sintetitzar-ne els resultats en un treball escrit i una exposició oral. Els treballs es desenvolupen en grup i en aquest cas es realitzen des del dilluns 16 de juny fins el dijous  19 de juny, ja que la setmana anterior, del dimarts 10 al divendres 13 de juny, estan programades les recuperacions de totes les matèries d'aquest últim nivell d'ESO per als alumnes que no han assolit objectius establerts en el currículum.