AMPA

L'Ampa és una organització formada per a pares i mares d'alumnes del centre, orientada als nostres fills, que pretén reforçar a base d'idees i accions aquells àmbits que sense ser responsabilitat de l'Institut, representen una necessitat vital pe tancar el cercle de relació entre tots els sectors de la comunitat educativa.

El nostre principal objectiu és col·laborar amb tot allò que se'ns demana des del centre en benefici de tots els alumnes per tal de tenir millor prestacions. A tall d'exemple , algunes de les últimes col·laboracions realitzades han estat les següents:
  • Aportacions econòmiques per a equipaments: cortines per les aules, reposició d'algun ordinador o projector, etc...
  • Representació al Consell Escolar del centre i al Consell escolar municipal.
  • Aportació total econòmica als premis literaris de Sant Jordi.
  • Col·laboració en la revista de l'escola.
  • Gestió de taquilles.
A més, donem suport a tot allò que pugui anar sorgint durant l'any escolar.

A banda, els socis de l'AMPA gaudeixen d'una assegurança individual amb cobertura general i cobertura esportiva per activitats que es realitzin fora del centre.

Aquest curs l'AMPA ha quedat constituïda de la següent manera:

 Presidenta Solanas, Isabel (2n Batxillerat)
 Sots-Presidenta Masramon, Margarida (2n Batxillerat)
 Tresorera Boixader, Marta (4t ESO)
 Secretària Sabata, Mercè (4t ESO)

 Vocals

 Ballús, Carme (1r ESO)              

 Sabartés, Jordi (1r ESO)

 Marsó, Laura (1r ESO)              

  Samsó, Rosa (2n ESO)              

 Dealabert, Elisabet (2n ESO)

 Bruch, Jordi (3r ESO)

 Solanas, Lourdes (3r ESO)

 Jimenez, Lluïsa(3r ESO)

 Montanyà, Ramon (4t ESO)  

 Vilaró, Eva (1r Batxillerat)  Les quotes anuals de l'AMPA pel curs 2017-2018 seran:
  • Famílies amb 1 fill al Centre: 25 €
  • Famílies amb 2 fill al Centre: 50 €
  • Famílies amb 3 fill al Centre: 65 €
  • Famílies amb 4 fill al Centre: 80 €