BATXILLERAT‎ > ‎2n BATXILLERAT‎ > ‎

ESTADA A IRLANDA

AQUESTA INFORMACIÓ ÉS DEL CURS ANTERIOR

Els alumnes de segon de Batxillerat fan una estada a Irlanda per treballar la comunicació oral en anglès

El departament de llengües estrangera ha preparat una estada de sis dies a Galway per als alumnes de segon de Batxillerat per a reforçar la competència comunicativa en anglès, a més de conviure uns quants dies en famílies irlandeses i amb el seus companys de classe. 

La proposta  d'activitats consisteix en assistir a  classes d'anglès oral cada matí i fer algunes activitats per conèixer el territori irlandès a les tardes. El programa de les tardes és el següent:
Dilluns 26 (tarda): Walking Tour (14.00 – 15.00) + free time
Dimarts 27 (tarda): free time + Irish Music and Dance (20.00 – 21.00)
Dimecres 28 (tarda): Galway City Treasure Hunt (14.00 – 15.00) + free time
Dijous 01 (tarda): Cliffs of Moher ( 14.00 – 18.00)

El divendres la tornada està prevista a les 19.55 a l'aeroport de Barcelona, terminal 2.    

Durant aquests cinc dies els alumnes ens aniran enviant una petita crònica de l'experiència que viuran i també algunes fotografies que us anirem publicant  
   

25th February
Today, 25th February, the students if 2nd Batxillerat have started our trip to Ireland. We left Prats at 6.45 a.m qnd we went to the Airport-El Prat. Our flighy left at 10.30 a.m. After 3 houts we arribed in Dublin, we had our lunch and we took the bus to Galway. At the bus station we met our families and they took us to homes. We have had dinner with our new family and then we had met our friends

Avui, dia 25 de febrer, els/les alumnes de 2n de Batxillerat hem començat el nostre viatge a Irlanda. Hem sortit de Prats a les 6.45 del matí i hem posat rumb a l’Aeroport del Prat per agafar el nostre vol que sortia a les 10.30. Després de 3 hores hem arribat a Dublin, i seguidament hem dinat i hem agafat el bus cap a Galway. Allí ens han rebut les famílies i ens han portat a les nostres noves cases. Aquí hem sopat amb les nostres noves famílies i a continuació, hem quedat amb els nostres companys i hem fet una petita volta pel barri.

 26th February
Second day in Ireland. We woke up at the same time as we do when we go school in Catalonia. Most of us had to take the bus to go school, although others have been taken to the school by her host family. We started the classes at 9:30 and we had a first lesson which ends at 11, then we had a break, and finally we continued ours classes from 11:30 up to 13:00. From 13 to 14 we had our packed lunches that were given by our family in the morning. Then In the afternoon we had a great city tour around Galway during an hour. 
Finally wee had all the afternoon free time to get to know the city more exactly!!

We are excited about tomorrow because we are going to have an Irish music and dance activity in the evening!!

Segon dia a irlanda. Ens hem despertat a la mateixa hora que ens llavem quan anem a institut a prats de lluçanès. La majoria de nosaltres hem agafat el bus per arribar a l'escola, mentre que alguns de nosaltres ens ha portat la nostra família dacollida. Hem començat les classes a les 9.30 del matí i hem acabat la primera classe a les 11. Després hem fet un petit descans fins les 11.30. Finalment hem fet la última classe que ha sigut desde les 11.30 fins les 13.Finalment a partir de les 13 fins a les 14 hem dinat el menjar que ens havíem preparat la nostra família. Seguidament a la tarda hem fet un tour per la ciutat de Galway molt interessant.  Finalment hem tingut temps lliure durant tota la tarda. 

Estem esperant el dia de demà ja que farem un taller sobre la música i dansa irlandesa durant el vespre. 


 27th February
The morning started with the lessons, one group learnt Irish words and went to Eyre Square to talk to the local people, and the other group played a game that consisted of telling a truth or make up a lie and the others had to guess if it was a true or a lie.  We had free time till 8 and most of us walked arround the Promenade. It also snowed while some of us where far from a closed place and we ended wet.
At 8 o’clock we started an Irish dance class, that was taught by a girl who is in Ed Sheeran song’s video. And remember “hop, 1,2,3,4,5,6,7 Step Step Step Clap Clap Clap.
At 21:45 we all took the 411 bus and went to our homes.


El matí va començar amb les classes, un grup va aprendre paraules irlandeses i es va dirigir a Eyre Square per parlar amb la població local i l'altre grup va jugar un joc que consistia a dir una veritat o una mentida i els altres havien d'endevinar si era cert o fals.
Vam tenir temps lliure fins a les 8 i la majoria de nosaltres vam anar a caminar pel Passeig Marítim. Nevava, mentre que alguns de nosaltres, allunyats d'un lloc tancat, vam acabar molls.
A les 8 de la nit comencem una classe de ball irlandès, que va ser ensenyada per una noia que està en el video de la cançó d'Ed Sheeran. I recordeu "hop, 1,2,3,4,5,6,7 Pas Pas Pas Clap Clap Clap”.
A les 21:45 tots vam agafar l'autobús 411 i vam anar a casa