BATXILLERAT‎ > ‎

1r BATXILLERAT

CURRÍCULUM

En el primer curs de Batxillerat l'alumnat ha de cursar 2 hores setmanals de llengua catalana i castellana. La llengua anglesa en canvi disposa d'una hora més a la setmana, la qual es desdobla per a poder disminuir el número d'alumnes a l'aula
A banda d'aquestes matèries de llengües, s'imparteixen tres matèries més comuns a tots els itineraris que són la filosofia i ciutadania, les ciències del món contemporani i l'educació física, totes elles amb una dotació de 2 hores. 

Com en el curs anterior per cada itinerari es fixa una matèria de modalitat que no pot deixar de ser cursada pels alumnes que escullin aquell itinerari. Si s'opta per l'opció de Ciències i tecnologia, la modalitat obligatòria són les Matemàtiques; per l'itinerari de Ciències Socials, les Matemàtiques aplicades a les Ciències socials i per l'itnerari d'Humanitats, el Llatí
A més, l'alumnat ha de cursar tres matèries més que poden ser tres de modalitat o dues de modalitat i una específica amb una dotació horària de quatre hores setmanals. Aquestes matèries canvien per a cada itinerari.  

Per més informació sobre  que és el Batxillerat, els itineraris, matèries fes clic aquí  i llibres de text de primer de Batxillerat fes clic aquí

EQUIP DOCENT
El conjunt de matèries descrites en l'apartat anterior són impartides per un grup de professors que anomenem equip docent. Enguany l'equip docent de  primer de Batxillerat estarà format per:

 MATÈRIES COMUNES MATÈRIES MODALITAT


 
Ferran FerreroCiències del món contemporani
Esther LópezEducació física
Lluís ForcadaFilosofia i Ciutadania
Ester IbáñezLlengua i literatura catalana 
Toni XifréLlengua i literatura castellana
Alba Busquet Llengua estrangera (anglès)
  
  
 
ITINERARI CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
Quim ChavesMatemàtiques I*
Isabel Fernández   Biologia I
Laura Garcia Dibuix tècnic I
Lluïsa PeralbaFísica I 
Ferran FerreroQuímica I 
Roser MuntadasTecnologia industrial I
*matèria de modalitat obligatòria de l'itinerari. L'alumnat pot cursar altres matèries de modalitat com ciències de la Terra o  Psicologia entre d'altres  a través de l'IOC.

ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS  i HUMANITATS

Ester BascuasMatemàtiques de les ciències socials I* 
Ricard Torres Llatí
Arcadi Vilà     Història del món contemporani 
Marta Vilardell     Economia d'empresa
 Marta Vilardell Economia 
* La matèria de Matemàtiques és obligatòria per l'itinerari de ciències socials i la de Llatí per l'opció d'Humanitats.  
L'alumnat pot cursar altres matèries de modalitat d'un altre itinerari o específiques que s'imparteixen en el centre o bé a través de l'IOC. 

CALENDARI D’AVALUACIONS de 1R BATXILLERAT

1 avaluació: del 14 de setembre al 5 de desembre de 2018

2 avaluació: del 10 de desembre de 2010 al 8 de març de 2019

3 avaluació: del 19 de març a 12 de juny del 2019

Exàmens de recuperació (provisional): del 14,17 i 18 de juny de 2019

CALENDARI DE FESTES 

dijous, 12 d’octubre de 2018 (festiu)

divendres 2 de novembre de 2018 (festa de lliure elecció)

dc, dj i dv 6, 7 i 8 de desembre de 2018 (festiu i festa de lliure elecció)

Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos)

dilluns 21 de gener (festa lliure elecció ), dimarts 22 de gener de 2019 (festa local)

dilluns 4 de març de 2019 (festa lliure elecció )

Setmana Santa: del 15 al 22 d’abril de 2018  (ambdós inclosos)

Dimecres 1 de maig (festiu)

Dimarts 25 de juny    (festa local) 

HORARIS 

El marc horari per tots el cursos que s'imparteixen a  l'institut Castell del Quer és de 8.10 a 14.45. Cada grup classe però té en aquestes hores una distribució diferent de les matèries. 
Per veure l'horari específic de 1r BAT A fes clic aquí 
Per veure l'horari específic de 1r BAT B fes clic aquí 

ACCIÓ TUTORIAL 
Per a poder acompanyar d'una manera més propera a tot l'alumnat del centre, l'any passat vam iniciar un programa de tutories individualitzades que hem valorat molt positivament i que enguany ens hem decidit a repetir. Aquest programa consisteix en assignar a tots els professors del centre un petit nombre d'alumnes per poder-ne fer un seguiment proper i establir una relació sovintejada amb la família. 
A primer de Batxillerat l'equip de tutors individuals són: 


Lluïsa Peralba      lperalba@castelldelquer.cat         Atenció a pares: 
Ferran Ferrero    fferrero@castelldelquer.cat          Atenció a pares:  
Arcadi Vilà          avila@castelldelquer.cat                Atenció a pares:  

A més d'aquesta tutoria individual també cada curs té assignat un tutor de grup, en aquest cas la tutora de 1r de Batxillerat A és la Dolors Pujols, que s'ocupa de desenvolupar les activitats que es determinen per assolir uns objectius de curs. Aquestes activitats es defineixen en el pla tutorial de 1r de Batxillerat, que es desenvolupa durant tot l'any a raó d'una hora setmanal. Aquest es vertebra al voltant de quatre temes:
- Seguiment de l'evolució dels resultats acadèmics de l'alumnat i assessorament sobre l'organització de l'estudi.
- Cohesió de grup. Respecte a les diferències. 
- Assessorament per al desenvolupament del treball de recerca.
- Apropament de l'alumnat als programes universitaris destinats a l'alumnat de secundària.

Qüestionari d'interessos sobre l'acció tutorial:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffI8TvwhVMmTBmbFdosEeLGVtl70tw_dTM7tq9jfaOy_r2aA/viewform?usp=pp_url

SORTIDES I ACTIVITATS (Estem treballant-hi per tant, a mesura que tinguem informació l'anirem publicant.)
Els departaments didàctics organitzen diverses sortides curricular per tal de poder fer una aproximació més pràctica als continguts. Tot i que cada curs es valora l'adequació de la sortida, n'hi ha algunes que per la seva utilitat i interès es repeteixen cada any.   Per veure les sortides de l'any anterior podeu fer clic  aquí

ACTIVITAT (objectiu didàctic) LLOC DATA

 Sortida a  teatre.

   Barcelona  21 de novembre de 2018
  Sortida de dos dies a la neu per a conèixer i practicar l'esport de l'esquí alpí i snowboard

 La Masellapendent de confirmar
 Visita a l'arxiu municipal per a comprendre la importància de les fonts escrits. Activitat organitzada pel departament de socials (alumnes itinerari social)  Arxiu de Prats de Lluçanès  pendent de confirmar 
Participació en el joc de simulació Gerència organitzat pel grup d'Economia d'Osona per comprendre el funcionament dels mercats. Activitat organitzada pel departament de socials (alumnes d'Eco1) Joc online en el marc de la matèria d'Economia febrer i març de 2019
Visita a una empresa (alumnes d'Ede1 i tecnologia)
pendent de confirmar 
Activitat del departament de Matemàtiques per posar en pràctica aquesta competència d'una forma motivadora 
 Proves Cangur 
pendent de confirmar 


PROJECTES  A mesura que anem desenvolupant aquests projecte us anirem informant més de les actuacions que realitzarem.  
Erasmus sobre memòria històricaEstem treballant en un projecte amb un institut de la República Txeca i Itàlia. Comportaria la recepció dels alumnes aquest curs 2018-2019 i el viatge a la República Txeca i Itàlia el curs 2019-2020.