BATXILLERAT‎ > ‎

1r BATXILLERAT


CURRÍCULUM  

En el primer curs de Batxillerat l'alumnat ha de cursar 2 hores setmanals de 
llengua catalana i castellana. La llengua anglesa en canvi disposa d'una hora més a la setmana, la qual es desdobla per a poder disminuir el número d'alumnes a l'aula
A banda d'aquestes matèries de llengües, s'imparteixen tres matèries més comuns a tots els itineraris que són la filosofia i ciutadania, les ciències del món contemporani i l'educació física, totes elles amb una dotació de 2 hores. 

Com en el curs anterior per cada itinerari es fixa una matèria de modalitat que no pot deixar de ser cursada pels alumnes que escullin aquell itinerari. Si s'opta per l'opció de Ciències i tecnologia, la modalitat obligatòria són les Matemàtiques; per l'itinerari de Ciències Socials, les Matemàtiques aplicades a les Ciències socials i per l'itnerari d'Humanitats, el Llatí
A més, l'alumnat ha de cursar tres matèries més que poden ser tres de modalitat o dues de modalitat i una específica amb una dotació horària de quatre hores setmanals. Aquestes matèries canvien per a cada itinerari.  

Per més informació sobre  que és el Batxillerat, els itineraris, matèries fes clic aquí  i llibres de text de primer de Batxillerat fes clic aquí

EQUIP DOCENT
El conjunt de matèries descrites en l'apartat anterior són impartides per un grup de professors que anomenem equip docent. Enguany l'equip docent de  primer de Batxillerat estarà format per:

 MATÈRIES COMUNES MATÈRIES MODALITAT


 
Anna SabataCiències del món contemporani
Esther LópezEducació física
Lluís ForcadaFilosofia i Ciutadania
Roger TorrentsLlengua i literatura catalana 
Toni XifréLlengua i literatura castellana
Dolors Pujols Llengua estrangera (anglès)
  
  
 
ITINERARI CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
Quim ChavesMatemàtiques I*
Isabel Fernández   Biologia I
Laura Garcia Dibuix tècnic I
Martí Puig (Judit Novellas)Física I 
Martí Puig (Judit Novellas)Química I 
Roser MuntadasTecnologia industrial I
*matèria de modalitat obligatòria de l'itinerari. L'alumnat pot cursar altres matèries de modalitat com ciències de la Terra o  Psicologia entre d'altres  a través de l'IOC.

ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS  i HUMANITATS

Carme VallMatemàtiques de les ciències socials I* 
Ricard Torres Llatí
Arcadi Vilà     Història del món contemporani 
Marta Vilardell     Economia d'empresa
 Marta Vilardell Economia 
* La matèria de Matemàtiques és obligatòria per l'itinerari de ciències socials i la de Llatí per l'opció d'Humanitats.  
L'alumnat pot cursar altres matèries de modalitat d'un altre itinerari o específiques que s'imparteixen en el centre o bé a través de l'IOC. 

CALENDARI D’AVALUACIONS de 1R BATXILLERAT

1 avaluació: del 12 de setembre al 5 de desembre de 2019

2 avaluació: del 9 de desembre de 2019 al 6 de març de 2020

3 avaluació: del 9 de març a 11 de juny del 2020

Exàmens de recuperació (provisional): del 15,16 i 17 de juny de 2020

CALENDARI DE FESTES 

dilluns 4 de novembre de 2019 (festa de lliure elecció)

divendres 6 de desembre de 2019 (festiu)

Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos)

dimecres 22 de gener de 2020 (festa local)

dilluns 24 de febrer de 2020 (festa lliure elecció )

dilluns 16 de març de 2020 (festa lliure elecció )

Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)

dijous 30 d'abril de 2020 (festa lliure elecció )

Divendres 1 de maig (festiu)

Dijous 25 de juny    (festa local) 

HORARIS 

El marc horari per tots el cursos que s'imparteixen a  l'institut Castell del Quer és de 8.10 a 14.45. Cada grup classe però té en aquestes hores una distribució diferent de les matèries. 
Per veure l'horari específic de 1r BAT A fes clic aquí 
Per veure l'horari específic de 1r BAT B fes clic aquí 

ACCIÓ TUTORIAL 
Per a poder acompanyar d'una manera més propera a tot l'alumnat del centre, l'any passat vam iniciar un programa de tutories individualitzades que hem valorat molt positivament i que enguany ens hem decidit a repetir. Aquest programa consisteix en assignar a tots els professors del centre un petit nombre d'alumnes per poder-ne fer un seguiment proper i establir una relació sovintejada amb la família. 
A primer de Batxillerat l'equip de tutors individuals són: 


Arcadi Vilà         avila@castelldelquer.cat                Atenció a pares: dimecres 9:35-10:30
Ester Bascuas    ebascuas@castelldelquer.cat          Atenció a pares: dimarts 9:35-10:30
 

A més d'aquesta tutoria individual també cada curs té assignat un tutor de grup, en aquest cas la tutora de 1r de Batxillerat A és la Dolors Pujols, que s'ocupa de desenvolupar les activitats que es determinen per assolir uns objectius de curs. Aquestes activitats es defineixen en el pla tutorial de 1r de Batxillerat, que es desenvolupa durant tot l'any a raó d'una hora setmanal. Aquest es vertebra al voltant de quatre temes:
- Respecte pel nostre entorn i cohesió de grup.
- Seguiment de l'evolució dels resultats acadèmics de l'alumnat i assessorament sobre l'organització de l'estudi.
- Assessorament per al desenvolupament del treball de recerca.
- Sortides professionals

Qüestionari de valoració del 1r trimestre:
 Qüestionari de valoració del 2n trimestre  https://forms.gle/CyHkaHL9TbF2V76B7 

ORIENTACIÓ ACADÈMICA 
Algunes universitats ofereixen una estada al juliol per poder fer un primer tast i/o desenvolupar la part pràctica del treball de recerca. A continuació us enllacem les propostes que ens van arribant SORTIDES I ACTIVITATS 
Els departaments didàctics organitzen diverses sortides curricular per tal de poder fer una aproximació més pràctica als continguts. Tot i que cada curs es valora l'adequació de la sortida, n'hi ha algunes que per la seva utilitat i interès es repeteixen cada any.   

ACTIVITAT (objectiu didàctic) LLOC DATA

Sortida a  teatre i escape room

   Barcelona  27 de novembre de 2019
 Estada de 4 dies al Delta de l'Ebre (activitat del projecte Erasmus +) Sant Carles de la Ràpita          del 5 a 8 de novembre 2019
  Sortida a la neu per a conèixer i practicar l'esport de l'esquí alpí i snowboard
 La Masella5,6,i 7 de febrer
 Visita a l'arxiu municipal per a comprendre la importància de les fonts escrits. Activitat organitzada pel departament de socials (alumnes itinerari social)  Arxiu de Prats de Lluçanès  pendent de confirmar 
Participació en el joc de simulació Gerència organitzat pel grup d'Economia d'Osona per comprendre el funcionament dels mercats. Activitat organitzada pel departament de socials (alumnes d'Eco1)111 Joc online en el marc de la matèria d'Economiagener i febrer de 2020
Barcelonada. Prova d'orientació.  BarcelonaDimarts 18 de febrer
Presentació de projectes de robòtica al Cosmocaixa (alumnes de tecnologia)Barcelona      22 de febrer
Visita a  una empresa 
pendent de confirmar
 Estada a República Txeca (activitat del projecte Erasmus +)  Ostrava
  Estem pendents de resolució a causa del Coronavirus 
Activitat del departament de Matemàtiques per posar en pràctica aquesta competència d'una forma motivadora   Proves Cangur  19 de març 
Sortida de tancament del curs 

juny


PROJECTES  A mesura que anem desenvolupant aquests projecte us anirem informant més de les actuacions que realitzarem.  
Erasmus sobre memòria històricaEstem treballant en un projecte amb un institut de la República Txeca i Itàlia.

Activitats  realitzades i programades (curs 2018-19 i curs 2019-20)
Xerrada de l'Assumpta Montallà escriptora de la Maternitat d'Elna a 4t ESO. Jornada de la pau Dia. 30/01/2019
Xerrada de l'Amical Mauthausen a 1r Batxillerat. Jornada de la pau Dia. 30/01/2019
Recepció dels alumnes a Prats. Dels 1 al 5 d'abril. Curs 2018-2019
Estada a Itàlia Octubre 2019.  curs 2019-2020. (alumnat 2n Batxillerat)
Estada al Delta de l'Ebre Novembre 2019. Curs 2019-2020 (alumnat 1r Batxillerat)
Estada a la República Txeca curs 2019-2020.(alumnat 1r Batxillerat)