Títol: Saps quí és en Fumera?

Què cal fer: Cercar informació sobre aquest personatge, quina és la seva funció, per a quí treballa, com és físicament?