Llegir ciències i lectura crítica

 

Bastides

  • Bastida didàctica semàntico-lingüística per a separar informació científica d'informació no científica en un text. Per a llegir texts que contenen informació científica mesclada amb altres fonts. L'alumnat classifica la informació (científica/mítica, hipòtesis, experiment, creença, consideració moral, relat fantàstic, dades, conclusions).

Referències


Actualitzat el 29/04/15