Abans de començar...

Què és un Taller Obert?

Un taller obert és un espai de participació i punt de trobada de docents dins de la Xarxa docent Educat.xtec.cat. Compta amb la coordinació d’una persona dinamitzadora que facilita documentació en línia i referències, aporta exemples, proposa activitats amb una programació temporalitzada i modera les converses entre les persones que hi participen.

L’objectiu dels tallers oberts és apropar i compartir necessitats, coneixements, informació i propostes sobre instruments i metodologies innovadores per a l’aula. La dinàmica dels grups facilita que els docents puguin trobar i connectar-se amb d’altres professionals que comparteixen el seu interès o necessitat formativa i començar a teixir o ampliar la seva xarxa personal per aprendre a través de l’intercanvi i la participació activa.

Aquest taller es desenvolupa al grup del taller obert corresponent de la Xarxa docent eduCAT2.0.Taller Obert: ABP amb la Barcelona World Race

Les persones participants en aquest taller intercanviaran recursos i experiències per treballar a l'aula al voltant del seguiment de la regata Barcelona World Race (BWR). Moltes de les propostes de treball i els materials que es comparteixin poden resultar útils per a altres projectes relacionats amb els viatges a vela al voltant del mon, des de l'antiguitat fins als nostres dies.

Per a la organització i desenvolupament de les activitats del taller s'utilitzaran diferents recursos web 2.0 com els serveis de La meva XTEC i la Xarxa docent, així com els materials disponibles a la web oficial de la BWR, en especial els del seu programa educatiu.

Tot i que la regata es realitza cada quatre anys, els materials i les propostes de treball poden ser útils mes enllà de la durada del taller obert i de la regata. La comunicació i participació de les persones que s'uneixin al taller es converteix en un element fonamental per a la formació permanent dels docents, les seves aportacions metodològiques, utilització d'eines o activitats concretes són clau per millorar l'aplicació a l'aula dels continguts treballats.

Tindrà una durada de 4 setmanes tot i que en funció de la dinàmica de cada equip de treball el concepte de setmana pugui ser considerat com a "temps proposat", més que com a període tancat. Partirà d’un escenari, és a dir, d’una situació real o versemblant que es podria donar a qualsevol centre docent. A partir d’aquest escenari es plantejaran una sèrie de supòsits als quals els participants hauran de donar resposta utilitzant els serveis i aplicacions abans esmentats.
D’aquesta manera pretenem que sigui la tecnologia la que estigui al servei de la metodologia, és a dir, que el que volem fer ens porti a fer servir les eines, en consonància amb el model CTPD definit al document de contextualització dels Seminaris eduCAT 2.0.

Calendari

Es portarà a terme durant 4 setmanes del 1r trimestre.
Començarà el 3 de novembre de 2014 i acabarà el 28 de novembre de 2014.

Consideracions d'interès

Tot i que el taller es pot fer de manera individual, es traurà més profit si els docents que s'uneixen al grup del "Taller Obert: ABP amb la Barcelona World Race formen equips de treball per experimentar amb les eines de treball col·laboratiu en línia.
Les propostes, activitats i materials per al taller es recolliran en aquest lloc web. Les discussions, debats, consultes, dubtes... es realitzaran al grup del taller obert corresponent de la xarxa docent eduCAT2.0