CM i CS Català‎ > ‎

Expressió Escrita

Tipologies textuals: Narració 1ªp, diàleg, còmic, narració 3ªp,  descripció (persones, animals, objectes, llocs i paisatges),  combinar narració-descripció, teatre, conte, poesia, notícia, carta, diari personal, anunci publicitari.

Exercicis d'escriptura.

  
 Fes frases a partir de les lletres
de cada color.
  
   
   Dictats

 
 Dictat.  Dicta per punts. Si fas error no et deixa avançar.Dictat per punts 2.  Dictats en funció de les dificultats ortogràfiques.
   
    
 
 Dictats preparats per fer-los individualment.
Lleigir - escolar - dictar  i corregir.
Un bon treball
 Elaboració d'un conte a partir d'una pauta.
Bon treball
 
 
Escriure, gravar, guardar i imprimir petits relats.
 

Tipologies textuals

 
  
 Arxiu PDF on s'explica pas a 
pas com fer una descripció,
un retrat ... S'hi adjunten
molts adjectius per ajudar.
  
   
   

Comments