Portada

BÀRCINO:

LA BARCELONA ROMANA


Una WebQuest per a segon cicle de l'ESO i Batxillerat.Dissenyada per Antònia Heras Vergel,

aheras2@xtec.cat, juliol 2013.


Mosaic de Les Tres Gràcies, MAC
Imatge: http://graecorumetromanorum.blogspot.com.es/2012/10/barcino.html