Tancament Phobos

AVIS IMPORTANT:

Els centres que tinguin la seva web principal allotjada al servidor  PHOBOS, han de fer un missatge al SAU d'Ensenyament: sau.ensenyament@gencat.cat al llarg de la setmana del 16 de desembre de 2013 dient que la seva URL actual de PHOBOS s'ha de recireccionar cap a la nova adreça substitutiva que hagin creat. Si no es fa aquesta petició de redireccionament, quan qualsevol persona realitzi una cerca de les dades del centre amb el cercador google, aquest els hi donarà una adreça que ja no existeix i no serà possible trobar la nova web del centre.

Per tant, és urgent demanar aquest redireccionament temporal de la web,  fins que els cercadors ja mostrin la nova ubicació de forma normalitzada.

Què és l'anomenat "Espai Phobos"? 

En realitat es tracta d'un espai que el Departament d'Ensenyament va oferir als centres i als mestres a nivell personal per a allotjar continguts de web dinàmica fets amb php, i que permetia utilitzar diferents eines de creació web com JOOMLA, i d'altres. De fet cada usuari podia utilitzar aquest espai per a experimentar les seves pròpies eines de creació de web dinàmiques o web 2.0 fent ús de les pròpies eines.

Ha arribat el moment que aquest espai temporal de proves ha arribat a la seva fi. El Departament ofereix una sèrie d'eines alternatives per a la creació de la web del centre, algunes de les quals s'expliquen en aquesta mateixa pàgina i les altres, al llarg de tot aquest lloc web.

Per tant, i després de molt de temps de rumors sobre aquest tancament, ha arribat la data oficial: el 23 de desembre de 2013 aquest espai queda tancat definitivament.

Per tant, el Departament d'Ensenyament ofereix als centres docents i als professionals de l'àmbit educatiu diverses alternatives de gestió i publicació de recursos digitals en línia. Tot seguit s'enumeren alguns d'aquests serveis, que poden servir com alternativa als usos més habituals de Phobos:

1.- Àgora (http://agora.xtec.cat). El Departament posa a la disposició dels centres un entorn virtual d'aprenentatge Moodle complet, així com una intranet i un gestor de continguts basat en Zikula.

2.- XTECBlocs (http://blocs.xtec.cat). Aquest ofereix als centres i als professionals amb identificador XTEC la possibilitat de crear blogs basats en WordPress. Els blogs es poden personalitzar i utilitzar com a mitjà de publicació d'activitats educatives o de comunicació amb l'entorn.

3.-La Prestatgeria (http://apliense.xtec.cat/prestatgeria). Aquesta eina permet als centres educatius crear llibres digitals que l'alumnat pot editar de manera col·laborativa. Aquest servei utilitza també les tecnologies Zikula i MyScrapBook.

4.- Els Llocs Web XTEC (http://llocs.xtec.cat). Els també anomenats GoogleSites-XTEC us permeten crear espais web dinàmics basats en la tecnologia Google Sites, amb una gestió avançada dels permisos d'edició i visualització, i la possibilitat d'encastar-hi diversos tipus de recursos multimèdia. Per a la publicació de documents web estàtics podeu seguir comptant amb els espais personals i de centre del servidor http://www.xtec.cat.
La resta de serveis integrats en el paquet "La meva XTEC" (correu electrònic, calendari, grups, documents, emmagatzematge de fitxers) juntament amb els serveis de Google accessibles també des dels comptes XTEC (vídeo digital, fotografies i mapes) ofereixen un ampli ventall de solucions per a la gestió d'informació, comunicació i publicació de recursos digitals.

Tots aquests serveis són actualment gratuïts per a centres i usuaris, i compten amb un suport professional que n'assegura les actualitzacions de programari, el manteniment del maquinari, la connexió permanent a línies de comunicacions d'alta capacitat, la realització de còpies de seguretat i l'aplicació de les mesures de protecció de dades i seguretat dels sistemes establertes pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).

Us convidem doncs a traslladar els vostres serveis actuals de phobos.xtec.cat a la solució que millor s'avingui amb les necessitats del vostre centre.

Per a qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar a cebtac@xtec.cat, on intentarem orientar-vos sobre les solucions alternatives més adients als usos que actualment està donant el vostre centre al servei Phobos.

AVIS IMPORTANT:

Els centres que tinguin la seva web principal allotjada al servidor  PHOBOS, han de fer un missatge al SAU d'Ensenyament: sau.ensenyament@gencat.cat al llarg de la setmana del 16 de desembre de 2013 dient que la seva URL actual de PHOBOS s'ha de recireccionar cap a la nova adreça substitutiva que hagin creat. Si no es fa, quan les persones facin una cerca de les dades del cetnre amb el cercador google, aquest ens donarà una adreça que ja no existeix i no serà possible trobar la nova web del centre.

Per tant, és urgent demanar aquest redireccionament temporal de la web, fins que els cercadors ja mostrin la nova ubicació de forma normalitzada.Comments