Institut Baldiri Guilera

El nostre institut, creat fa 43 anys, ha format nombroses generacions de pratencs i pratenques per accedir a la universitat, als cicles formatius o al món laboral. El nostre objectiu és oferir una educació integral i de qualitat, adequada a les necessitats de cada alumne/a, per tal que siguin persones responsables, competents, d’esperit crític i que contribueixin al progrés i al desenvolupament de la nostra societat, dins d’uns valors de llibertat, tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient

Impartim...

ESO

BATXILLERAT de les modalitats següents:
 • Arts: Via Arts Escèniques
 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials

Disposem de....

 • Pissarres digitals i canons de projecció a totes les aules d’ESO i  Batxillerat.      

 • Biblioteca amb ordinadors i sistema de projecció.
 • 4 laboratoris: física, química, biologia i ciències naturals
 • 2 aules d’informàtica i multimèdia, i xarxa wifi a tot l’institut
 • 2 aules de música i una d’idiomes amb pissarra digital
 • 2 aules de dibuix i disseny
 • 2 tallers de tecnologia
 • Taller de Cuina
 • Sismògraf i estació meteorològica pròpia, adscrita al programa EDUMET
 • Ecosistema-bassa-bosc de ribera. Hort escolar i jardí/hivernacle
 • Aula d’acollida per a alumnat nouvingut
 • Sistema de Gestió Docent informatitzat

A més a més...

 • Participem en el  Projecte ILEC ( Impuls de la lectura), promogut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Participem en el Projecte MSchools, una iniciativa de Mobile World Capital amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya a través de la programació d'aplicacions per a dispositius mòbils a l'assignatura Informàtica 4tESO.
 • Oferim la possibilitat a les famílies de adherir-se al Projecte SORELL ( Reutilització de llibres de text)
 • Formem part de la XESC ( Xarxa d’Escoles per  la Sostenibilitat de Catalunya)
 • Compartim,  amb les escoles adscrites a l’institut  un projecte comú de millora de l’aprenentatge de la llengua anglesa.
 • Participem en intercanvis d’alumnes a l’estranger, Fingal (Irlanda)-el Prat, organitzats per l’Ajuntament.
 • El centre ha rebut diversos reconeixements, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat, nombrosos premis: CIRIT (40 premis), INJUVE (13 premis) dos aconseguits el curs 2012-13 i d’altres. El mes de desembre de 2012 va rebre dues mencions honorífiques, del Ministeri d’Educació i del de Joventut, com a participants destacats en la promoció de la recerca entre els joves en els darrers 25 anys. Ens ha estat concedit tres vegades el “Premi CIRIT al centre  per fomentar l’esperit científic del jovent”; el darrer, el curs 2010-2011.
 • A partir del curs 2009-2010  som Centre Formador d’Estudiants en Pràctiques del Màster de Professorat de Secundària.
 • Comptem amb Servei d’Orientació Acadèmica i Professional, i amb Servei d’Atenció Psicopedagògica.
 • Oferim un servei de mediació..
 • Organitzem activitats complementàries, culturals i esportives: setmana de la ciència, concursos literaris per Sant Jordi, exposicions artístiques, actuacions musicals i  teatre, conferències, viatges d’estudis, jornades esportives, esquiada...
 • Fem sortides programades amb finalitats acadèmiques, esportives i tutorials.
 • Celebrem festes populars: Castanyada , Nadal, Sant Jordi. 
 • Establim canals de comunicació i informació periòdics amb les famílies, a través de les reunions d’inici de curs i les entrevistes individuals del tutor o tutora amb els pares i mares.
 • L’AMPA organitza diverses activitats extraescolars per atendre la demanda de les famílies. Entre d’altres, s’ofereixen tallers d’estudi assistit, tallers de robòtica..
 • L’alumnat pot fer el seguiment de moltes de les classes des de casa a través de blocs, moodles i pàgines web, creades pel professorat per facilitar-los l’estudi......


Subpàgines (3): Edumet Fotos On som?
Ċ
VICTORIA BESCOS CALLEJA,
3 de set. 2015, 3:12
Ċ
VICTORIA BESCOS CALLEJA,
6 de jul. 2015, 6:49
Ċ
VICTORIA BESCOS CALLEJA,
7 de jul. 2015, 8:53