L' Impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

http://www14.gencat.cat/gencat_video/AppJava/detall.do?id=4419584909102114
PRESENTACIÓ DEL SERVEI COMUNITARI
MAPA DEL SERVEI COMUNITARI A CATALUNYA

Heu d'iniciar la sessió per afegir gadgets que només vós pugueu veure