Congrés de Ciència a l'Educació Infantil i Primària
Badalona 14, 15 i 16 maig de 2019

Si la naturalesa és la resposta, quina era la pregunta? Jorge Wagensberg  

Una funció important del professor és encoratjar als alumnes a plantejar tot tipus de preguntes i a través de la discussió d’aquestes qüestions, ajudar-los a verificar quines poden ser respostes per informació obtinguda de diferents maneres. Pels alumnes és més important saber com es pot respondre una pregunta que saber la resposta a la pregunta.  Wynne Harlen (2004) 

Un científic pot prendre's la  llibertat de plantejar qualsevol pregunta, dubtar de qualsevol afirmació i de corregir errors.  Robert Oppenheimer (1904-1967) Físic nord-americà

Els infants, protagonistes de la ciència


L'any 1987 es van iniciar les Jornades Científiques d'Ensenyament Secundari a la ciutat de Badalona amb l'objectiu de donar a conèixer els treballs de recerca que realitzaven els alumnes dels centres educatius de la ciutat. De llavors ençà les JJCC han crescut en qualitat i en quantitat i s'han convertit en un referent per alumnes i professors. 

Una mica d'història del projecte

Des de fa un temps, inspirats en les experiències que ja fa anys es porten a terme a Osona i al Garraf, la Comissió Organitzadora es va plantejar exportar el recurs a les escoles de primària. Es així com l'any 2013, la Comissió posa tota la il·lusió i l'experiència de 28 anys, per organitzar el 1r Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària de Badalona.

El Congrés de Ciència a l'Educació Infantil i Primària

El Congrés pretén ser una eina que potenciï el treball que es realitza habitualment a molts centres en l’àmbit de lobservació, la recerca i l’experimentació.

El 2018-2019, se celebrarà el 6è Congrés de Ciència a l'educació Infantil i Primària  els dies 14, 15 i 16 de maig, de 10 a 12:00 h, al Museu de Badalona. Durant aquests dies les escoles de la ciutat presentaran les ponències que hagin preparat al llarg del curs i escoltaran les presentades pels grups d'altres centres.

Objectius:
 • Valorar el treball científic que es realitza amb l‘alumnat en els centres educatius.
 • Donar un marc adequat: organització, medis, espai i temps per què grups d’escolars mostrin els seus treballs d’investigació en l’àrea de ciència.
 • Valorar les bones pràctiques, potenciar el treball en recerca i crear situacions gratificants per l’alumnat i el professorat.
 • Incidir en l’aprenentatge de les diverses habilitats lingüístiques i de comunicació.
 • Fer que l’alumnat se senti protagonista.

Qui hi pot participar:

 • Grups de nens i nenes d’Educació Infantil i Primària dels centres educatius de Badalona.

Com participar-hi. Inscripció

 • Cada escola podrà presentar dues experiències, preferentment de cursos diferents
 • El tema a presentar haurà d’estar relacionat amb el coneixement del medi natural o social, sempre i quan la seva elaboració hagi suposat una investigació, observació i recerca per part dels alumnes, és a dir, que s'hagin formulat preguntes, que hagin experimentat i n'hagin tret conclusions.
 • Cal inscriure l'escola/grup-classe al Congrés omplint el formulari de participació

El treball ha de respondre a les següents pautes:

 • Ens formulem preguntes. Què volem investigar?
 • Com ho hem fet? Observem i experimentem?
 • Què hem descobert, què hem après?

Desenvolupament de les jornades del Congrés

 • Cada grup participant disposarà de 10 minuts per explicar als assistents la seva ponència. Si aquesta explicació la fa un grup petit que representí la seva classe, la resta de companys també hauran d'assistir al Congrés.
 • La presentació haurà d'anar acompanyada d’algun suport visual: fotos, transparències, murals, objectes, presentacions digitals ...
Sessions de formació pel professorat


https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_header=Llista%20d%27activitats^pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_poblacio=08015%26p_any=2015-2016%26p_modalitat=23%26p_totes=s%26p_inici=1%26p_excloure_crp_rec=F&p_codi=2040291204&p_curs=2015-2016&p_excloure_crp_rec=F
Fora del període 
d'inscripció al PFZ, poseu-vos 
en contacte amb el CRP
Disseny del Logo:  
Anna Falcó