Museus

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)Sistema territorial del Museu de la ciència i la técnica de Catalunya (mNACTEC)

Per a trobar tots els centres 
d'interpretació i 
museus de Catalunya.Panoràmica CosmoCaixa Barcelona
logotip Museu del Traginer(Explica l'evolució del transport tant de 
mercaderies com de persones)

per a 

L'essència de construir

Espai temàtic d'eines
de la construcció.


Museu del Joguet de Catalunya
 


de la Fundació Gas Natural Fenosa.
Sabadell.
    
  Activitats Educatives

d’Igualada i Comarcal de l’Anoia

 

Un pas enrere en el temps!

 Aparells i objectes de la vida quotidiana que es tornen obsolets i son reemplaçats per altres.  

Interessant per treballar amb alumnat.

 

 


Museu del gas
Oferta Educativa

Exposicions temporals

Informació sobre el museu


Museu d'idees i invents de Barcelona
 

Programa Educatiu
Centre de Documentació i Museu Tèxtil


Escoles