Seguretat i prevenció de riscos a l'aula de tecnologia

Introducció


L'aula de tecnologia, com espai del centre docent, ha de complir la normativa com qualsevol altra part de l'edifici.

Les  característiques específiques de les activitats que s'hi fan i de les eines i els materials que hi ha, demanen d'una atenció especial per part del professorat per tal que esdevingui un espai segur per a l'alumnat.

Les màquines eines i l'equipament venen acompanyats dels manuals d'ús on s'expliquen els procediments correctes d'operació, així com les indicacions de seguretat que cal seguir.

A continuació hi ha uns enllaços que us ajudaran a orientar les accions en la prevenció de riscos.

Recursos
  • Proposta didàctica: Prevenció de riscos a l'aula de tecnologia [+]
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29410
  • Directiva europea RoHS de restricció de substàncies perilloses [+]
  • Gestió de residus (Departament d'Ensenyament):
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcSeguretat/Detall?p_proc=8658
  • Portal Prevenció Risc Escolar (Prevenció Risc Escolar S.L.):
http://www.prevencio.cat/?fi=portada&lang=ca