L'Aula de Recursos de Tecnologia, AULATEC, és l'àmbit tecnològic del Centre Específic de Suport a la Recerca i la Innovació, CESIRE, del Departament d’Ensenyament. Posa a disposició del professorat recursos i accions formatives que promouen la innovació i la millora de l'ensenyament i aprenentatge de la tecnologia a l'aula. També ofereix suport didàctic i tècnic al professorat de Tecnologia de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat.

Funcions

 • Atendre, amb rigor i qualitat, el professorat de l'àrea de tecnologia, per tal de donar suport a les necessitats docents.
 • Estimular iniciatives i fomentar l'interès per fer recerca educativa, destinada a la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge de la tecnologia.
 • Conèixer les recerques i la innovació en el camp tècnic i difondre-les per actualitzar els coneixements tècnics del professorat de tecnologia.
 • Canalitzar la transferència dels coneixements obtinguts en la recerca educativa per promoure la implementació de la innovació en l'educació tecnològica i contribuir així a un millor assoliment de les competències de l'alumnat de l'àrea de tecnologia.
 • Constituir, mantenir i difondre un banc de recursos tècnics i didàctics per tal de posar a l'abast del professorat aquest conjunt de recursos per a l'ensenyament de la tecnologia.
 • Intervenir en els processos de formació per a la millora professional dels docents de tecnologia, en la gestió docent de les activitats específiques de l’àrea en diversos entorns i en l'ús adequat de l'equipament tècnic i didàctic.
 • Posar en contacte l'entorn educatiu amb diversos àmbits de la societat a través dels canals relacionats directament i indirecta amb el fet tecnològic.
 • Endegar activitats amb la finalitat de fomentar la vocació de l'alumnat per opcions tècniques i científiques.
 • Fomentar i fer difusió dels projectes tècnics i treballs de l'alumnat per estimular l'interès per la cultura tecnològica i gaudir del reconeixement de la societat.
 • Explorar, impulsar, fer el seguiment i compartir amb els professionals de l'àrea, les experiències didàctiques d'interès especial realitzades pel professorat de l'àrea que fomenten l'excel·lència en la docència de la tecnologia.

Promoció de la recerca educativa

 • Impulsant i donant suport a la recerca educativa.
 • Detectant, impulsant i fent-ne el seguiment d'experiències didàctiques d'interès especial.
 • Participant i organitzant jornades que fomentin la recerca educativa, i que al mateix temps ajudin a fomentar la motivació de l'alumnat vers les opcions tecnològiques.
 • Buscant els canals per promoure, impulsar, donar suport i implementar a les aules la innovació i recerca educativa, mantenint contactes amb les universitats i d'altres agents que treballin en aquestes línies.

Foment de la innovació

 • Impulsant i donant suport a la innovació educativa.
 • Mantenint la relació  amb empreses, tant del sector didàctic com del sector industrial, que presentin innovacions interessants que puguin revertir en la docència de la tecnologia.
 • Promovent  la coordinació i la transferència de coneixement i experiències entre diferents matèries.
 • Organitzant accions de formació adreçades a  la innovació tècnica i didàctica de l'àrea de tecnologia.

Accessibilitat als recursos

 • Difonent el servei educatiu entre el professorat.
 • Impulsant, dissenyant i organitzant accions formatives a l'àrea de Tecnologia.
 • Organitzant sessions en col·laboració amb diverses empreses, museus i d'altres institucions, per a la difusió de recursos educatius i l'actualització tècnica.
 • Ampliar les publicacions de recursos tècnics i didàctics relacionats amb l'equipament de les aules de tecnologia i metodologies específiques.
 • Cercant i identificant recursos que permetin estimular el rendiment del professorat i l'excel·lència de l'alumnat.
 • Preparant sessions d'actualització tècnica i didàctica del professorat, que inclou el programa de visites tècniques a lloc de especial rellevància tècnica i científica, per fomentar i estimular un major aprofitament dels recursos disponibles a la societat del coneixement.

Estímul del diàleg professional

 • Donant resposta a les consultes, dubtes i inquietuds del professorat pels diferents canals de comunicació.
 • Dinamitzant i vetllant per l'equip de persones formadores de l'àrea de tecnologia.
 • Vetllant per la formació i capacitació del professorat que s'incorpora a la funció docent.
 • Mantenint el portal web, com a eina d'informació i comunicació amb el professorat.
 • Fomentant l'intercanvi i difusió dels treballs i experiències de docents i de l'alumnat, promovent la dinamització de les activitats a les aules de tecnologia dels instituts, fomentant les experiències didàctiques d'interès especial.
 • Compartir amb altres  centres de la xarxa CESIRE, els coneixements i les experiències entre les diferents matèries, per tal de fomentar la cooperació i l'aprofitament dels recursos disponibles.