Normativa: Unitats i simbologia. Redacció d'informes

Unitats legals i Sistema Internacional d'Unitats

Escriptura correcta de valors numèrics i les unitats de mesura. Correcció de les faltes d'ortografia tècniques.

  • Magnituds i unitats. Sistema Internacional (SI) de mesures. Salvador Cardona i Lluïsa Jordi. UPC [+]
  • Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medidada. BOE [+]
    • Convesor d'unitats [+]
Simbologia normalitzada

  • Normes i simbologia per a circuits de fluids. Salvador Cardona i Lluïsa Jordi. UPC [+]
  • Representació de màquines i mecanismes. Esquemes de símbols. Salvador Cardona i Lluïsa Jordi. UPC [+]
  • Símbols gràfics per a esquemes elèctrics i funcions lògiques. Diversos. UPC [+]

Redacció d'informes
  • Resum per facilitar la redacció i presentació d'informes. Salvador Cardona i Lluïsa Jordi. UPC [+]
  • L'informe tècnic. edu365.cat [+]