LA MOTXILLA BIOCLIMÀTICA

La motxilla bioclimàtica és un programa educatiu que té com a finalitat apropar l’alumnat a l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia en qüestions tant rellevants socialment i significatives com són la limitació de recursos fòssils, la seguretat energètica, el canvi climàtic i la salut, des d'una òptica experimental i vivencial. La motxilla bioclimàtica parteix del material elaborat pels professionals del camp d'aprenentatge "Les Obagues" de Juneda.

 

Objectius

 

Els objectius que es proposa el programa educatiu de  són:

1.       Promoure l’experimentació directa per disposar d’arguments per tal d’incorporar la gestió de l’energia a la vida quotidiana.

2.       Viure la relació entre la salut i la qualitat de l’ambient a l’aula, el seu impacte energètic i la nostra activitat diària.

3.       Reconèixer els elements i les aplicacions pròpies en l’àmbit de l’arquitectura bioclimàtica i apreciar-ne la seva eficiència

 

Proposta didàctica

La proposta didàctica basada en aquest recurs, ofereix la possibilitat d’aprendre a utilitzar un conjunt d’aparells de mesura que permeten fer una auditoria bioclimàtica d’una aula i/o centre educatiu, relacionades amb l’eficiència energètica i climàtica, la qualitat de l’aire i la salut.  El programa didàctic és una aportació sobretot de caire metodològic, pensat per millorar les competències i el rendiment acadèmic en ciències i tecnologia de l’alumnat.

La MB permet realitzar diferents tipologies d’activitats que, mitjançant l’ús dels aparells de mesura, ajudin a l’alumnat a estimular la seva participació en el marc d'un procés d'aprenentatge innovador i significatiu,  plantejar preguntes clau relatives a l’aplicació de les ciències i la tecnologia per a resoldre en el procés d’aprenentatge, contrastar idees i autoregular els seus aprenentatges, reflexionar i adoptar comportaments que, tant a nivell personal, familiar com local, impulsin la sostenibilitat com una forma de millora de l’entorn proper i a consolidar metodologies de treball en equip a partir de l’experimentació.

Els aparells de mesura

La motxilla està constituïda per un conjunt d'aparells de mesura professionals que permeten la mesura de variables ambientals a partir de les quals es fonamenta el treball experimental i l'anàlisi de resultats.


Disponibilitat de la motxilla

La motxilla bioclimàtica està disponible a diversos Centres de Recursos Pedagògicsdel territori i que es cedeix als centres educatius, en règim de préstec temporal, per tal de dur a terme les activitats didàctiques que acompanyen l'equip.

SSTT CRP Correu
BCO CRP Ciutat de Santa Coloma de Gramanet crp-santacolomag@xtec.cat
BLL CRP del Baix Llobregat V (Cornellà de Llobregat)   crp-cornella@xtec.cat
CC CRP d'Osona (Vic)   crp-osona@xtec.cat
CEB CRP Eixample (Barcelona) crp-eixample@xtec.cat
CEB CESIRE (Barcelona) cesire@xtec.cat
GIR CRP del Gironès (Girona)   crp-girones@xtec.cat
LLE CRP del Segrià (Lleida)   crp-segria@xtec.cat
MVO CRP del Vallès Oriental III (Sant Celoni)   crp-santceloni@xtec.cat
TAR CRP del Tarragonès (Tarragona)   crp-tarragones@xtec.cat
TEB CRP del Baix Ebre (Tortosa)   crp-baixebre@xtec.cat
VOC CRP del Vallès Occidental III (Rubí)   crp-rubi@xtec.cat


La Motxilla Bioclimàtica és un programa educatiu del Departament d'Ensenyament que compta amb la col·laboració de la Fundació Gas Natural i de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.