La competència cientificotecnològica a l'ESO

- Document de desplegament de les competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic

    de l'educació secundària obligatòria [ >]

Documents de suport

- Indicadors de riquesa competencial d'activitats de tecnologia [ >]

- Mostra de propostes didàctiques presents a l'Aplicació de Recursos al  Currículum (ARC) que

   exemplifiquen el desplegament de les competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic [ >]

- Ítems PISA alliberats de la competència científica [ >]

- Relació dels ítems PISA alliberats i la competència cientificotecnològica [ >]

Vídeos

Conferència "L'aprenentatge per competències" d'Antoni Zabala, en el marc de l'a formació "L'ús metodològic dels projectes a l'aula de tecnologia"

Gener 2008.

1a part

2a part

 

Competències bàsiques
   
Competència digital
   

Xarxa de competències bàsiques