Grups de treball durant Curs 2011/2012

Grup de treball Tecnologia per al desenvolupament humà a l'Educació Secundària [ + ]

Grup de treball de Recursos Digitals per a la Tecnologia [ + ]

Grup de treball d'aplicacions didàctiques de la robòtica amb Imagina [ + ]

Grups de treball durant Curs 2012/2013

Grup de treball de Recursos Digitals per a la Tecnologia [ + ]

Grup de treball de Tecnologia per al desenvolupament humà a l'Educació Secundària [ + ]

Grup de treball interdisciplinar ''El Sol'' [ + ]