Interessant

Scratch Day
[may 18, 2013] 
Recursos [aulatec]
Imagina [xtec]
Recursos [citilab] 
Scratch [català]
Escoles [Scratchers] 
[país Basc]
Getting Started 

col·laboren
PROGRAMA'13
Dissabte 18 de maig


      V Jornada Catalana de l'Ensenyament de la Programació a Primària i a l'ESO

           Intercanvi d'experiències de programació i de robòtica escolar a l'educació primària i secundària

La cinquena edició de la Jornada Programa'2013 està dedicada als entorns de programació i de robòtica escolar i adreçada a professionals de l'educació primària i secundària que tinguin interès en el seu ús didàctic a la pràctica docent.

La programació té una repercussió molt important en els alumnes pel que fa a l'estructuració del pensament, a la creativitat, al pensament crític i a la dinàmica assaig/millora que s'estableix per la concepció constructiva dels errors en la programació.

En entorns de programació el principal repte és la producció d'idees, que l'alumnat ha d'aprendre a generar a partir de la resolució de problemes.

L'objectiu principal és oferir un espai per compartir i potenciar el diàleg entre docents i intercanviar experiències desenvolupades a l'aula, amb una visió interdisciplinària dels entorns de programació i de la robòtica escolar en qualsevol de les etapes educatives, no oblidant els aspectes competencials que es poden treballar aplicant els principis compu
tacionals a les diverses branques del saber, per tal de facilitar la seva comprensió i aprenentatge significatiu.La jornada va estar centrada en l'intercanvi d'experiències, tant d'educació primària com de secundària. 

Document gràfic de la jornada.

Relació d'experiències presentades a la V Jornada del 2013.

Relació experiències que es van presentar: 2012  |  2011