Interessant

  Scratch Day
  [may 18, 2013] 
  Recursos [aulatec]
  Imagina [xtec]
  Recursos [citilab] 
  Scratch [català]
  Escoles [Scratchers] 
  [país Basc]
  Getting Started 

  col·laboren
  PROGRAMA'13
  Dissabte 18 de maig


        V Jornada Catalana de l'Ensenyament de la Programació a Primària i a l'ESO

             Intercanvi d'experiències de programació i de robòtica escolar a l'educació primària i secundària

  La cinquena edició de la Jornada Programa'2013 està dedicada als entorns de programació i de robòtica escolar i adreçada a professionals de l'educació primària i secundària que tinguin interès en el seu ús didàctic a la pràctica docent.

  La programació té una repercussió molt important en els alumnes pel que fa a l'estructuració del pensament, a la creativitat, al pensament crític i a la dinàmica assaig/millora que s'estableix per la concepció constructiva dels errors en la programació.

  En entorns de programació el principal repte és la producció d'idees, que l'alumnat ha d'aprendre a generar a partir de la resolució de problemes.

  L'objectiu principal és oferir un espai per compartir i potenciar el diàleg entre docents i intercanviar experiències desenvolupades a l'aula, amb una visió interdisciplinària dels entorns de programació i de la robòtica escolar en qualsevol de les etapes educatives, no oblidant els aspectes competencials que es poden treballar aplicant els principis compu
  tacionals a les diverses branques del saber, per tal de facilitar la seva comprensió i aprenentatge significatiu.  La jornada va estar centrada en l'intercanvi d'experiències, tant d'educació primària com de secundària. 

  Document gràfic de la jornada.

  Relació d'experiències presentades a la V Jornada del 2013.

  Relació experiències que es van presentar: 2012  |  2011