Interessant

Scratch Day
[may 19, 2012] 
Recursos [aulatec]
Recursos [citilab] 
Scratch [català]
Escoles [Scratchers] 

col·laboren

PROGRAMA'12
  IV Jornada Catalana de l'Ensenyament de la Programació a Primària i a l'ESO  
   
  Intercanvi d'experiències de programació i de robòtica escolar a l'educació primària i secundària.  
 

La quarta edició de la Jornada Programa'2012 va estar dedicada als entorns de programació i de robòtica escolar, hi adreçada als i les professionals d'educació primària i secundària interessats en l'ús didàctic dels llenguatges de programació i de la robòtica en la seva pràctica docent 

L'objectiu principal va ser oferir un espai per compartir i potenciar el diàleg entre docents i intercanviar experiències desenvolupades a l'aula, amb una visió interdisciplinar dels entorns de programació i de la robòtica escolar en qualsevol de les etapes educatives, tant a l'educació primària com a la secundària.
 
 
Relació experiències que es van presentar 
Informe gràfic de les jornades