Abans de començar...

Què és un Taller Obert?

Un taller obert és un espai de participació i punt de trobada de docents. Compta amb la guia d’una persona dinamitzadora que facilita documentació en línia i referències, aporta exemples, proposa activitats amb una programació setmanal i modera les converses entre les persones que hi participen.

L’objectiu dels tallers oberts és apropar i compartir necessitats, coneixements, informació i propostes sobre instruments i metodologies innovadores per a l’aula. La dinàmica dels grups facilita que els docents puguin trobar i connectar-se amb d’altres professionals que comparteixen el seu interès o necessitat formativa i començar a teixir o ampliar la seva xarxa personal per aprendre a través de l’intercanvi i la participació activa.

Aquest taller es desenvolupa al grup del taller obert corresponent de la Xarxa docent eduCAT2.0."Aprendiendo a manejar la cámara" Autor: LaFundició

Imatge: 'Aprendiendo a manejar la cámara' Autor: LaFundició - http://www.flickr.com/photos/lafundicio/4594493687/
Taller Obert: La creació audiovisual a l'aula

Les persones participants en aquest taller, reflexionarem entorn la creació audiovisual com a recurs didàctic, una proposta educativa per investigar, reflexionar, col·laborar i comunicar. Compartirem recursos i propostes didàctiques i aprendrem a “llegir i escriure” missatges audiovisuals, fent un recorregut des de l’elaboració de guions a l’edició de vídeo, posant l'èmfasi en el plantejament pedagògic.

Per a la organització i desenvolupament de les activitats s'utilitzaran diferents recursos web 2.0 com els serveis de La meva XTEC, la Xarxa docent i programari específic d'edició de vídeo, amb l'objectiu de facilitar la formació contínua, mes enllà de la durada del taller obert. La comunicació i participació de les persones que s'uneixin al taller es converteix en un element fonamental per a la formació permanent dels docents, més enllà del període de realització del taller i per proporcionar ajut en l'aplicació a l'aula dels continguts treballats.

Tindrà una durada de 4 setmanes tot i que en funció de la dinàmica de cada equip de treball el concepte de setmana pugui ser considerat com a "temps proposat", més que com a període tancat. Partirà d’un escenari, és a dir, d’una situació real o versemblant que es podria donar a qualsevol centre docent. A partir d’aquest escenari es plantejaran una sèrie de supòsits als quals els participants hauran de donar resposta utilitzant els serveis i aplicacions abans esmentats.
D’aquesta manera pretenem que sigui la tecnologia la que estigui al servei de la metodologia, és a dir, que el que volem fer ens porti a fer servir les eines, en consonància amb el model CTPD definit al document de contextualització dels Seminaris eduCAT 2.0.

Calendari

Es portarà a terme durant 4 setmanes al segon trimestre.
Començarà el 20 de gener i acabarà el 14 de febrer de 2014.

Consideracions d'interès

Tot i que el taller es pot fer de manera individual, es traurà més profit si els docents que s'uneixin al grup "Taller Obert: La creació audiovisual a l'aula" formeu equips de treball per experimentar amb les eines de treball col·laboratiu on-line. El procediment per compartir les adreces i formar els equips es descriurà dins del grup de la xarxa docent.

Les propostes, activitats i materials es recolliran en aquest lloc web. Les discussions, debats, consultes, dubtes... es realitzaran al grup del taller obert corresponent de la xarxa docent eduCAT2.0