Mesures flexibilitzadores

Les mesures flexibilitzadores i actuacions de la formació professional tenen com a finalitat:

  • Facilitar la formació al llarg de la vida.
  • Millorar la qualificació professional de les persones.
  • Possibilitar l'adaptació a les situacions personals i professionals.
  • Millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.Subpàgines (2): Assessorament Reconeixement