Admesos

Persones admeses al servei de reconeixement:  

DNI

CODI_CICLE

NOM_CICLE

ASSESSOR

ADMÈS/ NO ADMÈS

52157983D

CFPM AG10

Gestió Administrativa

Glòria Martínez Rubio

Admès

45539411D

CFPM AG10

Gestió Administrativa

Glòria Martínez Rubio

Admès

40361222V

CFPM AG10

Gestió Administrativa

Glòria Martínez Rubio

Admès

 

 

 

 

 

40538612P

CFPS AGB0

Administració i finances

Glòria Martínez Rubio

Admès

43678713B

CFPS AGB0

Administració i finances

Glòria Martínez Rubio

Admès

46715849C

CFPS AGB0

Administració i finances

Glòria Martínez Rubio

Admès

 

 

 

 

 

53126231A

CFPS QUA0

Química industrial

Carme Salvatella Solà

Admès

45541956R

CFPS QUA0

Química industrial

Carme Salvatella Solà

Admès

38809172F

CFPS QUA0

Química industrial

Carme Salvatella Solà

Admès

 

 

 

 

 

40516489B

CFPS EEA0

Sistemes electrotècnics i automatitzats

Josep Masnou Piferrer

Admès

 

 

 

 

 

45541165S

CFPM EE10

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Josep Masnou Piferrer

Admès

Comments