Admesos

Llistes d'admesos i exclosos al servei d'assessorament:


DNI

CODI_CICLE

NOM_CICLE

ASSESSOR

ADMÈS/ NO ADMÈS

43674366B

CFPS CMD0

Màrqueting i publicitat

Susanna Castilla

Admès

 

 

 

 

 

40347218C

CFPS QUA0

Química industrial

Carme Salvatella Solà

Admès

 

 

 

 

 

45965547R

CFPS AGB0

Administració i finances

Glòria Martínez Rubio

Admès

 

 

 

 

 

45543213Q

CFPM EE10

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Josep Masnou Piferrer

Admès

 

 

 

 

 

45546944K

CFPS EEA0

Sistemes electrotècnics i automatitzats

Josep Masnou Piferrer

Admès

 

 

 

 

 

45545806X

CFPM AG10

Gestió Administrativa

Glòria Martínez Rubio

Admès

45549862H

CFPM AG10

Gestió Administrativa

Glòria Martínez Rubio

Admès


Llistes d'admesos i exclosos al servei de reconeixement:


DNI

CODI_CICLE

NOM_CICLE

ASSESSOR

ADMÈS/ NO ADMÈS

52157983D

CFPM AG10

Gestió Administrativa

Glòria Martínez Rubio

Admès

45539411D

CFPM AG10

Gestió Administrativa

Glòria Martínez Rubio

Admès

45825802G

CFPM AG10

Gestió Administrativa

Glòria Martínez Rubio

Admès

 

 

 

 

 

40538612P

CFPS AGB0

Administració i finances

Glòria Martínez Rubio

Admès

43678713B

CFPS AGB0

Administració i finances

Glòria Martínez Rubio

Admès

46715849C

CFPS AGB0

Administració i finances

Glòria Martínez Rubio

Admès

 

 

 

 

 

45541956R

CFPS QUA0

Química industrial

Carme Salvatella Solà

Admès

45540169P

CFPS QUA0

Química industrial

Carme Salvatella Solà

Admès

 

 

 

 

 

45541165S

CFPM EE10

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Josep Masnou Piferrer

AdmèsComments