Assemblea

Aquest curs escolar s'ha creat i posat en funcionament l'Assemblea de Delegats i Delegades de la nostra escola.

Objectius de l'Assemblea:
.- Desenvolupament d'actituds de responsabilitat en l'alumnat.
.- Participació democràtica, per part de l'alumnat, en la vida de l'aula i l'organització del centre.
.- Potenciar la presa de decisions per consens.
.- Permetre escoltar l'opinió de l'alumnat.

L'Assemblea està formada pels delegats i delegades de cada nivell de primària més els delegats de P5 d'Educació Infantil.
Cada grup-classe dedica un mínim d'una sessió quinzenal a la tutoria on es debaten els temes tractats a l'Assemblea i se n'aporten de nous.


Subpáginas (1): Actes