Programa Apadrinem


El programa Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de l’apadrinament d’un element del patrimoni monumental, del patrimoni cultural immaterial o del patrimoni natural, per part d’un centre educatiu. 

L’apadrinament implica que el centre educatiu inclogui en el seu projecte educatiu de centre el coneixement i l’estudi d’un element patrimonial del seu entorn  local o comarcal com a centre d’interès per a un o tots els seus nivells educatius. 

El coneixement del patrimoni local des d’un punt de vista històric, artístic, cultural, natural i científic és important per fomentar la implicació dels alumnes en el territori i la societat i, en darrer terme, per promoure l’exercici d’una ciutadania crítica i responsable.

El projecte des d’un punt de vista pedagògic, facilita que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques del coneixement artístic, social, cultural, científic i històric, en promoure la utilització, per part del professorat, d’una metodologia activa, en la qual l’alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.                        
                            Parròquia de Santa Maria                                                                Castell i Ermita de Sant Joan                                                 Sa Palomera                                                                                       Font Gòtica