Inici

En aquest web trobareu algunes propostes didàctiques per realitzar durant l'itinerari "Del Cardener a la riera de Rajadell".
L'objectiu principal és que els alumnes descobreixin, amb l'orientació i assessorament dels seus mestres, la riquesa del patrimoni natural, històric i cultural d'alguns dels racons de l'anomenada
Anella Verda de Manresa.
Les propostes poden ser lliurement adaptades a les circumstàncies i condicions de cada grup-classe en funció dels interessos o objectius que cada docent pretengui. La proposta inicial es basa en el treball en grups cooperatius, que no comença ni acaba el dia de la sortida i en el que cada grup haurà de presentar un dossier final amb els resultats del treball de camp i la recerca posterior feta pel grup.
L'itinerari, circular, té una longitud d'uns 9 km. i consta de 15 punts d'observació i descoberta guiada.
La proposta metodològica estandard seria la següent:

Treball previ al treball de camp:
1. A classe es formen els grups de treball cooperatiu. Cada grup format per 4-6 persones. A partir del visionat de la web cada grup s'organitza per llegir les activitats que hauran de desenvolupar durant l'itinerari, veure sobre la mapa per on hauran de passar i anticipar les estratègies i material que necessitaran.
2. Cada grup es distribueix les diferents tasques entre els seus membres:
-Encarregat de les fitxes de treball de camp.
-Encarregat del mapa.
-Encarregat del gps.
-Encarregat de la brúixola.
-Encarregat de les fotos.
-Encarregat de la cinta mètrica, lupa, ...
Aquests càrrecs poden ser rotatoris i canviar en cada una de les parades de l'itinerari.

Durant el treball de camp:
1. Trobada i inici a la capella de sant Marc. Cada grup s'organitza per desenvolupar el treball de camp. Els docents distribuits en el trajecte entre els punts 1 i 2. per tal d'ajudar davant possibles dubtes. Un docent hauria d'anar sempre davant i un altre darrera per tal que no es separin excessivament els grups, especialment aquest primer tram que hi ha dues carreteres per travessar.
2. Hi haurà activitats que podran resoldre durant l'itinerari amb ajuda o sense del mestre, però d'altres les hauran de resoldre després de l'itinerari a casa o a l'escola.

Després del treball de camp:
1. A casa, a l'escola o institut hauran de donar  resposta a algunes de les activitats plantejades durant l'itinerari.
2. Tot el treball de camp juntament amb les recerques posteriors han de redactar-les en net amb ordinador incloent-hi les imatges que hauran fet durant la sortida. Cada grup ha de presentar un dossier amb tota la tasca realitzada amb les observacions fetes al llarg del recorregut dels 15 punts d'nterès.

Comments