PLA DE TREBALL 18-19

 Contingut i data de la reunió            Continguts de reflexió.

5 d’octubre

Benvinguda .
Recollida de dades
Presentació del Pla de treball d'alternança a la ZER l'Eral
Estructura de la ZER.  
Òrgans col·legiats.  Mestres especialistes.  Coordinacions.  Dobles direccions. Plantilla
Projecte de direcció.  Projecte educatiu
Entorn virtual de la ZER

Mes d'octubre

L’espai.   L’Escola (Edifici).  Protocol d’acollida.


Calendari.  Horari setmanal.   Horari dels alumnes.  Horari dels mestres.


Reunió de pares


Vestuari dels alumnes.  Bata ?  Vestuari dels mestres.  Bata ?  Higiene.  L’aigua.  Lavabos

8 de Novembre    

Sortida de descoberta de les escoles de la ZER                                      

 Novembre  

Ordenació d’una classe.  Ubicació dels alumnes. Mobiliari.  Confort


Normes i protocols dins de la classe. Quines són.  Justificació


Hora de Pati.   Esmorzars.    6ena Hora13 de Desembre

Pla anual. Memòria anual.  Activitats comunes de la ZER. Àvac
Les festes. Festivals.  Festa de nadal.
Tipologia pedagògica:  Tradicional, activa, moderna.  Escola Segle XXI
Taller:  Recursos digitals.   Pàgines web Nodes

Desembre  - Gener

Metodologia en una classe multicurs.  Diferències amb  l’escola graduada. 

Programació dels temes . Organització temporal. Atenció individual

14 de FebrerEstructura horària general. Complexitat  horària de la ZER  
 
Avaluació. Criteris. Nou decret d'avaluació. 
Projecte educatiu.  Projecte lingüístic .Projecte TIC
Taller:  Recursos digitals.   Pàgines web Nodes

Febrer -

Els deures       La disciplina.     Llibres de text
Correcció de tasques.  Importància dels exàmens. Criteris de valoració


Les notes. Importància.
Nou decret d'Avaluació.  Què canvia ?Març

Ordinadors sí o no ?   Ús.   Amprendre amb l'ordinador ? Aprendre Informàtica  o amb la informàtica ?

4 Abril


Titularitat de l'escola: Pública, privada, concertada
NOF. (Normes d'organització i funcionament). 
Escola inclusiva.  Atenció a la diversitat. 
Funció de l’EAP.  E. Especial

Aspectes administratius. Comptes. Dotació econòmica.
Saps que són els programes :  Ralc, Esfera, Saga

Expedient de l’alumne.   PI
Taller:  Recursos digitals.   Pàgines web Nodes

Abril

Tasca docent (Actitud, respecte pels nens, vocabulari, to de la veu,   estratègies comunicatives, presència, vestuari,  mobilitat a la classe... )


Tipologia pedagògica:  Tradicional, activa, moderna.  Escola Segle XXI 

 

2  maig

Formació del professorat.
Activitats d'innovació de l'Escola:  Trobada setmanal  a Sarroca          
Taller:  Recursos digitals.   Pàgines web Nodes        
                                      

 Maig

Els silenci a l’escola.   Afectivitat

 

Criteris de Qualitat.    Innovar.  Manar.   Els càrrecs. Direcció


 

Què vol dir ser mestres en una escola Rural d'una ZER

30 Maig  

Valoració global. Avaluació.