justificació i autors

Ja fa un seguit de cursos que a l'escola utilitzem l'alfabet presentat per sons”.

La proposta d'aplicació que us presentem comporta una modificació i ampliació de les orientacions recollides en l’article d'Aurora Bellés “L'alfabet fonètic visual” publicat a la revista GUIX nº 268, d'octubre del 2000.

Dia a dia constatem que, per a molts alumnes, els referents visuals són una eina fonamental per l'aprenentatge.

En les làmines amb imatges es presenten cada una de les grafies representatives dels diferents sons de la llengua catalana, en la modalitat del català central. En les etapes inicials de la lecto escriptura, actuen com a referent en el procés d’associació so – grafia. En els cursos de primària, juntament amb el material de consulta complementari, prenen la funció de suport al treball de reflexió ortogràfica.

La proposta queda oberta per poder anar creixent i actualitzant en base a les necessitats dels alumnes i de les escoles.

El  nostre agraïment als mestres que, curs a curs, han mantingut viu aquest alfabet a les classes; afavorint que l'apropiació del codi alfabètic sigui pels nens una experiència rica en contingut i un bon record de les descobertes que junts podem fer a l'escola.   

Rosa Abellí (Mestra d'educació especial) , Teresa Martí (Mestra d'educació especial) i Joan Carles Periz ( Mestre de primària).