Què és un àlbum il·lustrat


L'àlbum il·lustrat és un tipus de publicació literària adreçada als infants i joves que es caracteritza per una interacció de les imatges i el text amb una finalitat narrativa. 

En aquest tipus de llibre, el text i les il·lustracions conformen un tot. Aquesta duplicitat de codis i el valor estètic i artístic del seu format incrementen la motivació del nen: la tipografia emfatitza el to i l'atmòsfera del llibre; la presentació de les imatges i el seu color, la manera d'ordenar els elements i les seves relacions recolzen el ritme que se li vol donar a la narració.
Tot això fa que aquests tipus de llibres siguin una eina educativa excel·lent per al desenvolupament lector i emocional dels lectors novells.Organització de la maleta pedagògica

La maleta conté 14 àlbums il·lustrats.
Els àlbums estan classificats per cicles segons el gomet que tenen a la tapa.Aquesta classificació és orientativa, alguns àlbums estan proposats per la seva lectura en un cicle en concret, però d'altres es poden utilitzar a més d'un cicle.

Material en préstec al CRP Montcada