Administració‎ > ‎

Eliminació de blocs

Els blocs només poden ser esborrats pels seus propietaris i els convidats amb privilegis d'administrador. Quan un usuari/ària crea un bloc, automàticament n'esdevé el propietari/ària i l'administrador/a. Té llibertat total de gestió i d'administració sobre el bloc i, per tant, té la facultat d'eliminar-lo quan cregui convenient.


Eliminació d'un bloc?

Per esborrar un bloc es pot fer bé des del menú superior Eines | Suprimeix el bloc, bé des del mateix menú a la barra lateral esquerre.Una vegada s'hagi escollit l'opció Suprimeix el bloc, apareixerà una pantalla de confirmació, per tal d'assegurar que es desitja eliminar-lo realment. 

Seleccioneu la casella de verificació per tal de dur a terme l'ordre, i finalment premeu el botó Suprimeix definitivament el meu bloc.

No és recomanable que assigneu el rol d'administrador/a als usuaris als quals convideu a participar en els vostres blocs, ja que llavors poden agafar-ne el control, fer-hi canvis importants i, fins i tot, esborrar-los.

Recuperació d'un bloc esborrat

Quan decidiu esborrar un bloc, aquest queda en un dipòsit des d'on l'administrador/a de XTECBlocs procedeix a esborrar-lo finalment. Una vegada s'ha portat a terme aquesta acció, el bloc no es pot recuperar.

Quan vulgueu esborrar un bloc, heu de ser molt conscients que el procés és irreversible i que, una vegada completat, no es pot recuperar el bloc de nou. Tingueu-ho molt present!

Una bona pràctica pot ser realitzar una còpia de seguretat del bloc, abans de proposar-lo per a ser eliminat. D'aquesta manera, si més endavant ens repensem, podríeu realitzar una restauració de la còpia de seguretat.