Pàgina d'inici

XTECBlocs és un servei destinat a tots els usuaris de la XTEC i als centres docents que permet crear blocs i afegir-hi continguts per mitjà d'Internet. Els usuaris de la XTEC i els centres docents poden crear tants blocs com creguin convenient, amb el límit d'un al dia. Una vegada un usuari/ària ha creat un bloc nou, n'és l'administrador/a i responsable.

L'administrador/a d'un bloc podrà convidar-hi altres usuaris/àries del portal i assignar-los diferents perfils que els dotaran de certes capacitats dins aquell bloc.

Cal puntualitzar que no es considera que una persona és usuari/ària del portal fins que no s'hi hagi validat al menys un cop.

Directori