PROCÉS‎ > ‎

Activitat 2

Ara que teniu tota la informació heu de començar a dissenyar el vostre mural.
Heu de triar entre tots un COORDINADOR que serà l'encarregat d'organitzar-lo tot.

1- Trieu un títol pel mural, ha de ser curt i ha de cridar l'atenció.
Feu lletres boniques i pinteu-les amb rotuladors.

2- Organitzeu la informació, ha de ser clara i entenedora només podeu escriure allò que enteneu i podeu explicar.

3- Busqueu les imatges més adients i prepareu el dibuix o esquema del Cicle de l'Aigua.

4- Un cop ho tingueu tot clar enganxeu la informació i les imatges.

5- Escribiu en un cantó el nom dels membres de l'equip.