Què és Àgora?

El servei Àgora (http://agora.xtec.cat) és un sistema d’allotjament múltiple de plataformes Moodle i Wordpress que ofereix el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya als centres docents.

Àgora està totalment basat en programari lliure. El codi font, la documentació i el seguiment de canvis es troben disponibles al portal de projectes GitHub.

En aquestes pàgines s'ofereix informació actualitzada sobre les actuacions de manteniment de la plataforma.