3. Funcionament

      Font: Endesa educa        Llicència: CC BY-NC-SA
Com és pot veure en aquest video de youtube la central de biomassa funciona de la següent manera:
  • Primer, la biomassa es crema i l'escalfor alliberada genera vapor d'aigua.
  • Després, aquest vapor d'aigua permet moure la turbina que facilita energia mecànica.
  • Posteriorment, en l'alternador l'energia mecànica es transforma en energia elèctrica.
  • Finalment, el vapor d'aigua que surt de la turbina és transforma en aigua líquida, gràcies a que és es refreda mitjançant aigua freda. 
En aquest moment estem en disposició de començar de nou el procés cremant biomassa.