4. Transformacions energètiques

Com és pot observar en el diagrama de blocs següent en la central de biomassa és produeixen les següents transformacions energètiques:

  • En la turbina és transforma l'energia química de la biomassa en energia mecànica.
  • En l'alternador és transforma l'energia mecànica en energia elèctrica.
Esquema 3. Diagrama de blocs amb les transformacions energètiques en una central de biomassa.