1. Introducció

Per investigar que és la biomassa he visualitzat el vídeo "L'energia i la biomassa". Aquest recurs audiovisual m'ha permès estudiar com s'obté la biomassa i quines són els seus usos.

Com es pot veure en el esquema 1, la biomassa prové de:
  • residus agrícoles i forestals.
  • residus d'indústries.
  • residus urbans.
  • residus ramaders.
La biomassa és una energia renovable, perquè aquests residus es van generant al llarg del temps per les activitats humanes.


Esquema 1. Diagrama de les fonts de biomassa.


Una vegada obtinguda la biomassa es pot cremar per transformar l'energia química que conté en energia calorifíca, que finalment es transformarà en electricitat