Curs 2010-2011‎ > ‎

3. Incidències Ordinador

1. Defectes de fàbrica

Si l'ordinador de l'alumnat surt defectuós, cal canviar-lo per un del parc de reserva i reclamar:

Toshiba:: 902 565 688

Cal indicar que es tracta d'un PC del "projecte 1x1" que ha arribat defectuós d'origen i donar les dades de contacte, així com el número de sèrie del PC (es tracta d'unes xifres que fins ara sempre han acabat amb una "K" i que estan a la dreta de la frase "SERIAL NO." d'una etiqueta enganxada a la base).

Si és necessari enviaran un missatger a recollir l'aparell, que serà retornat un cop arreglat.

2. Avaries

Haurien de tractar de recuperar el PC amb el sistema de restauració que porta de fàbrica i que ens permet recuperar a voluntat tant el sistema operatiu Windows com el Linkat i com tots dos a l'hora junt amb el disc de dades.

Toshiba:: 902 565 688

Cal indicar que es tracta d'un PC del "projecte 1x1" que presenta una avaria i donar les dades de contacte, així com el número de sèrie del PC (es tracta d'unes xifres que fins ara sempre han acabat amb una "K" i que estan a la dreta de la frase "SERIAL NO." d'una etiqueta enganxada a la base).

A Toshiba, si és necessari enviaran un missatger a recollir l'aparell, que serà retornat un cop arreglat.

Important: els ordinadors són propietat personal de l'alumnat. L'alumnat s'ha d'encarregar del seu bon ús i manteniment.

3. Assegurança de pantalla

TOSHIBA:

1) Cal trucar a l’asseguradora al Tel. 900 983 300 identificant-vos com a participants en el projecte eduCAT1x1, per tal de confirmar que el pas 2 segueix vigent.


2) L’asseguradora us informarà que heu d’enviar al número de Fax 91 411 5053 la següent documentació:

Fotocòpia DNI per les dues cares

Fotocòpia de justificant de pagament del PC (És d'obligat compliment eliminar tota dada de l'alumnat)

Escrit amb una breu explicació del succeït indicant el número de sèrie de l’ordinador (p.ex.: "caiguda de menys de 50cm d'alçada")

Caldrà adjuntar una adreça de contacte (preferiblement del centre) on es desitgi rebre la resposta:

adreça postal del centre, telèfon, fax i adreça de correu electrònic.

El fax s’ha d’enviar a l’atenció de la Sra. Beatriz


3) L’asseguradora us notificarà per escrit si s’accepta la garantia per tal de realitzar la substitució del portàtil.

4) Recolliran i entregaran l’ordinador a l’adreça postal que hagueu indicat (adreça del centre). Us aconsellem que aquests tràmits es gestionin directament des del centre.

4. Furt o robatori

Per a activar el sistema antifurt cal disposar de les dades d'identificació de l'ordinador robat: número de sèrie (serial number) i les dues adreces MAC que se'n diu "MAC address".

Si l'alumnat ha introduit les seves dades personals al programa de registre antifurt, amb el nom de l'alumne/a n'hi ha prou per a obtenir-les a la base de dades d'inventari. Si no ha estat aquest el cas, cal buscar les dades anteriors a la capsa on venia l'ordinador.

 Número de sèrie: és el primer dels 3 codis de barres que apareixen a l'etiqueta principal just sota el logo "bgWiFi certified".

Adreça MAC de LAN: just a la cara contrària de la capsa, és el codi de barres rotulat amb les paraules "Wireless LAN"

Adreça MAC Wi-Fi: just sota l'anterior, és el codi de barres rotulat amb les paraules "LAN MAC"

Cal presentar la corresponent denúncia a comissaria incloent les tres dades anteriors i enviar-ne còpia escanejada a sau.educacio@gencat.cat, posant còpia al grup eduCAT1x1 del SIRE a l'adreça infoFURTS@educat1x1.cat, indicant clarament amb les paraules "Projecte eduCAT 1x1 - Denúncia de furt / robatori" i la situació de la que es tracta.

  Les dades necessaries que cal enviar a les adreces indicades són aquestes:

    * Codi i nom del centre

    * Lloc, data i hora dels fets

    * Dades de contacte: nom, telèfon i adreça de correu electrònic

    * Dades del portàtil: LAN MAC, Wireless LAN i número de sèrie


5. Ordinadors de reserva

El centre disposa d'ordinadors per cobrir contingències amb els ordinadors de l’alumnat, com avaries, pèrdues o furts dels ordinadors.

Els ordinadors de reserva només podran ser utilitzats en cas d'avaria o robatori o casos de força major a criteri del professorat (tutor). En cas de furt serà necessari presentar còpia de la corresponent denúncia als Mossos d'Esquadra.

Per poder fer ús d'aquest ordinadors la família ha d'adreçar al tutor o a la tutora del grup una sol·licitud (descarregue-vos el model aquí).

Aquests ordinadors han estat assegurats per tal d'evitar qualsevol problema quan l'alumnat els faci servir.

Per aquest motiu l’alumnat haurà d’abonar 10,00 € per fer-ne ús.

Quan un alumne en fa ús, ho fa amb total disponibilitat.

Se suposa que en la majoria de casos, la durada dels préstecs no ha de ser gaire llarga.


En cas d'avaria d'un ordinador de reserva, caldrà notificar aquest fet a través del formulari que es pot trobar a la Intranet.


6. Ordinadors que han exhaurit la garantia


OPCIÓ 1

La millor oferta que tenim és de l'empresa MDM.Descarrega-la aquí.

Pantalles trencades 90€.
Carregadors perduts des de 25€.
Restauració del disc dur 30€.
Tecles desenganxades ...

Si t'interessa, omple l'imprès adjunt (fitxa d'avaria) i porta'l amb el teu ordinador a consergeria de l'institut. Al cap de pocs dies l'empresa MDM es posarà en contacte amb tu.


OPCIÓ 2

Apalan Infor  és un distribuïdor d'informàtica dins del programa EDUCAT 1x1 de la Generalitat de Catalunya, i alhora Servei Tècnic oficial de Toshiba per a reparacions d'ordinadors portàtils.

Després de dos anys del lliurament de la primera partida d'aquests ordinadors, la garantia és a punt de caducar, transcorreguda la qual, qualsevol reparació corre a compte de l'usuari.

Apalan Infor, ha preparat una oferta especial amb un preu tancat només per als equips del programa EDUCAT 1x1.

1.- Substitució pantalla (per trencament o fallada) inclosa mà d'obra: 125,00€ + IVA.

2.- Substitució teclat inclosa mà d'obra:   60,00€ + IVA.

Per a qualsevol altre tipus de reparació poden sol·licitar pressupost.

APALAN INFOR, S. L.
www.apalan.com
florina@apalan.com
C/. Casanova, 72
08011 Barcelona
Telf. 93 452 56 00
Fax  93 452 56 01

7. Actualitzar drivers wifi

Cal que tots els ordinadors Toshiba tinguin els drivers actualitzats. El document adjunt explica el procés que s'ha de seguir.

Els drivers es poden descarregar dels següents llocs:


ċ
JOAN CAROL TARRUS,
9 de nov. 2011, 13:26
Comments